Służby mundurowe nie odpuszczają. "Jeśli podwyżki - to dla wszystkich"

Służby mundurowe nie odpuszczają. "Jeśli podwyżki - to dla wszystkich"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Podwyżkę w wysokości 300 złotych mają w 2012 roku otrzymać policjanci i żołnierze (fot. PAP/Andrzej Grygiel) 
Przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych podtrzymali stanowisko w sprawie wzrostu płac - chcą, by w budżecie na 2012 r. zostały zapewnione podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy, a nie tylko dla policjantów i żołnierzy. Taką decyzję podjęła Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" podczas spotkania poświęconego podwyżkom uposażeń funkcjonariuszy podległych MSW i resortowi sprawiedliwości w 2012 i 2013 roku. 25 stycznia związkowcy mają się w tej sprawie spotkać się z posłami.
Związkowcy chcą, by wzrost płac - po 300 zł brutto od połowy 2012 r. - objął nie tylko policjantów oraz żołnierzy, ale także funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. - 25 stycznia odbędzie się spotkanie z parlamentarzystami w celu przekonania ich do celowości wniesienia stosownej poprawki do ustawy budżetowej na rok 2012, umożliwiającej wygospodarowanie środków finansowych na wzrost płac funkcjonariuszy. Takie spotkanie zastało juz zaplanowane z przedstawicielami Ruchu Palikota - zapowiedział przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Mariusz Tyl. Przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych mają być też obecni w Sejmie podczas głosowania nad ustawą budżetową. Na podwyżki dla policjantów w 2012 roku w projekcie budżetu zarezerwowano 202 mln zł. - Dalsze działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zostaną ustalone po podjęciu decyzji w sprawie uposażeń funkcjonariuszy na forum parlamentu, po 30 stycznia - podkreślił Tyl.

Stanowisko związkowców poparli w połowie stycznia posłowie Ruchu Palikota. Z kolei SLD będzie domagał się, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu została przedstawiona informacja rządu dot. rozstrzygnięcia sprawy podwyżek dla  funkcjonariuszy służb mundurowych.

Podwyżki dla policjantów i żołnierzy zapowiedział premier Donald Tusk. Przed tygodniem minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki poinformował, że w tym roku nie ma pieniędzy na podwyżki dla  funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Szef MSW zapewnił wówczas, że "jest wola polityczna rządu i premiera", żeby w 2013 r. strażacy, pogranicznicy oraz funkcjonariusze Służby Więziennej dostali po 300 zł podwyżki. MSW rozważa także możliwość pozyskania środków na podwyżki dla funkcjonariuszy pod koniec 2012 r. Pieniądze na  ten cel mogłyby pochodzić z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i  usuwanie skutków powodzi. Ta pozycja budżetu, według projektu, ma wynieść 1,4 mld zł.

W grudniu 2011 r. - na znak protestu - oflagowane zostały jednostki i posterunki poszczególnych formacji. Na początku stycznia w wielu miejscach w kraju w samo południe na kilka minut włączono syreny i sygnalizację świetlną w pojazdach służbowych. Funkcjonariusze SG przeprowadzili także strajk włoski na lotnisku w Warszawie oraz na przejściach granicznych z Ukrainą w  Dorohusku i w Medyce. 12 stycznia w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i  Gdańsku, miastach - organizatorach Euro 2012 - odbyły się pikiety.

PAP, arb