E-faktury? To się opłaca

E-faktury? To się opłaca

Dodano:   /  Zmieniono: 3
W Polsce wystawia się obecnie ok. 1,5 mld faktur rocznie (fot. sxc)
Firma wysyłając co miesiąc 1000 faktur elektronicznych może zaoszczędzić ok. 2 tys. zł, a wystawiając 20 tys. - prawie 40 tys. zł - wynika z raportu "E-faktura w Polsce", przygotowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan.

W Polsce wystawia się obecnie ok. 1,5 mld faktur rocznie. Z raportu Lewiatana wynika, że zaledwie 8-11 proc. rachunków jest przesyłanych elektronicznie. Reszta to tradycyjne, papierowe faktury - drukowane i  wysyłane pocztą. Eksperci Lewiatana ocenili, że taki wynik daje nam jedno z ostatnich miejsc w Europie.

- Wyprzedzają nas nie tylko zachodnie gospodarki, ale także Węgry, Czechy czy Litwa - napisano w raporcie. - Z punktu widzenia przedsiębiorstw e-faktury są wygodniejsze, tańsze i  bardziej pewne, niż tradycyjna forma rozliczenia. Z badań wynika, że  przedsiębiorcy korzystający z elektronicznego obrotu fakturami cenią sobie przede wszystkim: oszczędności, krótszy czas dostarczenia faktury oraz lepszą kontrolę nad dokumentami – stwierdził cytowany we wtorkowym komunikacie zastępca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan Zbigniew Gajewski.

Eksperci Lewiatana stwierdzili też, że duże firmy oszczędzają także znaczące kwoty na braku konieczności magazynowania faktur w wersji papierowej. "Zdarzały się bowiem przypadki, gdy przedsiębiorstwa żądały od wystawcy ponoszenia kosztów ich przechowywania. W przypadku rosnących archiwów faktur papierowych wydatki te mogą być dotkliwe" - napisano w  komunikacie.

Eksperci wskazują, że e-faktury pozwalają przedsiębiorcom również na  oszczędność czasu. Proces fakturowania oraz płatności trwa od 19 do 40 dni – średnio ok. 30 dni od momentu zakończenia cyklu billingowego.

- Skutkuje to niższymi przychodami z inwestycji (np. lokaty) lub  zwiększonymi kosztami obsługi zadłużenia. Dla średniej wielkości operatora telekomunikacyjnego skrócenie cyklu spływu wszystkich należności o połowę może oznaczać korzyści finansowe w wysokości ponad 630 tys. zł w skali miesiąca, co daje ok. 7,6 mln zł rocznie - czytamy w  raporcie.

Obecnie dostępne rozwiązania rynkowe dla e-faktury, jak np. invoobill, umożliwiają dostawcom usług masowych redukcję kosztów wydruku i wysyłki faktur oraz innych materiałów nawet o 65 proc. Znacząco skrócą też czas realizacji płatności. Z danych udostępnionych przez Krajową Izbę Rozliczeniową dla systemu invoobill wynika, że średni czas od momentu zapoznania się z fakturą do realizacji płatności wynosi średnio 1,3 dnia - podał Lewiatan. Wysyłka faktur papierowych wiąże się nie tylko z wysokimi kosztami obsługi. Zdarza się także, że przesyłka, przez błąd nadawcy lub poczty, nie trafia do adresata. - W przypadku tradycyjnych sposobów realizacji płatności, istnieje także ryzyko związane z błędnym rozliczaniem wpłat od klientów - ocenili eksperci Lewiatana.

Invoobill to usługa ułatwiająca opłacanie rachunków i faktur. Klient korzystający z tej usługi otrzymuje rachunki lub faktury w formie elektronicznej i może regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Wraz z rachunkami lub  fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, m.in. bilingi.

eb, pap

 3

Czytaj także