Nastroje konsumenckie Polaków się nie zmieniają. Jakie są?

Nastroje konsumenckie Polaków się nie zmieniają. Jakie są?

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Nastroje konsumencke Polaków się nie zmieniają, fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
W kwietniu, podobnie jak w marcu, nie zanotowano istotniejszych zmian w tendencjach nastrojów konsumenckich społeczeństwa - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w kwietniu 2012 r. nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca i utrzymał na  poziomie –30,3 pkt proc. Poziom tego wskaźnika jest niższy o 3,5 pkt proc. od wyniku z kwietnia poprzedniego roku" - napisano w komunikacie GUS.

Nastroje raczej bez zmian

"Na utrzymanie się w kwietniu 2012 r. wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej na poziomie podobnym jak poprzednim miesiącu wpłynęły przede wszystkim lepsze oceny obecnego dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych (o 1,7 pkt proc.). W tym samym kierunku, ale nieznacznie, oddziaływały oceny zaistniałych zmian w  sytuacji finansowej gospodarstw domowych (poprawa o 0,4 pkt proc.)" -  dodano.

"Negatywnie natomiast oddziaływały pozostałe badane czynniki, w  szczególności dotyczące ocen zaistniałych oraz oczekiwanych zmian w  sytuacji ekonomicznej kraju (pogorszenie ocen o 0,9 i 0,8 pkt proc.)" -  głosi komunikat GUS.

Z kwietniowego badania wynika, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,2 pkt proc. i ukształtował na poziomie –34,7 pkt proc. Wartość tego wskaźnika była jednak niższa niż przed rokiem o 4,9 pkt proc.

Oczekiwania społeczne się poprawiły

"Korzystniejszy poziom wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ukształtowany został poprzez poprawę oczekiwań społeczeństwa odnośnie kierunków zmian w  poziomie bezrobocia (poprawa ocen o 3,5 pkt proc.) oraz perspektyw oszczędzania pieniędzy (poprawa ocen o 2,5 pkt proc.)" - napisano.

Badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest co miesiąc jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W kwietniu 2012 r. badanie przeprowadzono na próbie 1824 gospodarstw domowych.

mp, pap

 1

Czytaj także