Pracodawcy będą wypłacać zasiłki bezrobotnym?

Pracodawcy będą wypłacać zasiłki bezrobotnym?

Dodano:   /  Zmieniono: 
PSL chce, by Funduszem Pracy zarządzali związkowcy i pracodawcy (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Przekazanie Funduszu Pracy w zarządzanie związkom zawodowym i pracodawcom przewiduje projekt ustawy, nad którym pracuje PSL - poinformowały źródła zbliżone do kierownictwa Stronnictwa.

W pakiecie społecznym Stronnictwa "Z myślą o rodzinie" ma znaleźć się propozycja przekazania Funduszu Pracy w zarządzanie partnerom społecznym: związkom zawodowym i pracodawcom. - Nie chcę ujawniać szczegółów. Pracujemy nad rozwiązaniami, które dawałyby możliwość efektywniejszego wykorzystania środków Funduszu Pracy. W obecnej formie prawnej środki Funduszu Pracy na aktywną walkę z  bezrobociem są blokowane przez ministra finansów, co utrudnia skuteczne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy - przyznał rzecznik PSL Krzysztof Kosiński.

Kosiński przypomniał, że już w poprzedniej kadencji minister pracy z  PSL Jolanta Fedak wnioskowała do ministra finansów Jacka Rostowskiego o  odblokowanie środków z Funduszu Pracy. - Podobne starania czyni teraz minister Władysław Kosiniak-Kamysz. W tej chwili zależy nam, aby środki z Funduszu Pracy zostały uruchomione. Dzięki temu można przeciwdziałać chociażby rosnącemu bezrobociu wśród młodych ludzi -  zaznaczył rzecznik Stronnictwa. - SLD maszeruje, Janusz Palikot lansuje się w Sali Kongresowej, my pracujemy nad ustawami w ramach pakietu społecznego - podkreślił Kosiński pytany o to, czy ludowcy zgłaszając propozycję odnośnie Funduszu Pracy chcą konkurować z lewicą.

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, który działa od 1 stycznia 1990 r. Zasady opłacania jego składek ujęte zostały w ustawie z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem Funduszu jest łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Pieniądze z Funduszu Pracy przeznaczone są przede wszystkim na zasiłki dla  bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne oraz programy przeciwdziałania bezrobociu. Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Według danych ministerstwa gospodarki w latach 2009-2010 wsparcie z  Funduszu Pracy uzyskało około 1,5 mln bezrobotnych, w tym na staże skierowano ponad 550 tys. absolwentów, z czego ponad 52 proc. znalazło zatrudnienie. W tym okresie utworzono także ponad 240 tys. nowych miejsc pracy, z czego 140 tys. bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą.

PAP, arb

 0

Czytaj także