Polska zrezygnuje ze złotówki? "Determinacja rządu jest duża"

Polska zrezygnuje ze złotówki? "Determinacja rządu jest duża"

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Polska wymieni złotówki na euro? (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
- Determinacja polskich władz, aby Polska znalazła się w strefie euro jest duża, ale wejście do eurostrefy nie zależy tylko od tego, ale także od zmian w samej strefie euro - powiedział pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro Jacek Dominik.

Dominik został powołany na to stanowisko 22 czerwca. Zastąpił Ludwika Koteckiego. - Strategia integracji Polski ze strefą euro jest aktualnie oparta na czterech filarach, z których trzy można określić, jako krajowe, związane są z wypełnieniem kryteriów konwergencji i odpowiednim przygotowaniem do przyjęcia euro, a czwarty - nowy filar - jest związany z ustabilizowaniem się sytuacji w strefie euro" - powiedział we wtorek dziennikarzom pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro, wiceminister finansów Jacek Dominik. Dodał, że w tym czwartym filarze chodzi zarówno o stabilizację na poziomie instytucjonalnym, jak i przywrócenie zaufania rynków finansowych do wspólnej waluty.

"Determinacja jest duża"

- Determinacja polskich władz, aby Polska znalazła się we wspólnym obszarze walutowym jest duża, o czym świadczy kontynuowanie procesu przygotowań praktycznych - podkreślił. Wskazał, że "wejście do strefy euro nie zależy jednak tylko od determinacji władz polskich, wiele zależy od zmian w samej strefie euro". - Z uwagi na niepewne perspektywy strefy euro nie ma sensu dyskutować obecnie o dacie przyjęcia euro. Kluczowy wydaje się rozwój sytuacji do końca tego roku - stwierdził.

Dominik zaznaczył, że jeśli nawet byłyby wypełnione, określone w naszej strategii integracji, kryteria włączenia złotego do ERM II (dwuletni okres przed przystąpieniem do strefy euro, kiedy kurs złotego byłby związany z euro - red.), to okres przyjęcia euro trwałby minimum ok. trzech lat.

Według wiceministra przyjęcie euro jest korzystne dla Polski. - Zmiany w funkcjonowaniu strefy euro mogą jednak mieć pewien wpływ na koszty przystąpienia do wspólnego obszaru walutowego - zastrzegł. W jego ocenie nie należy się spodziewać zmian kryteriów konwergencji, a obecne działania w strefie euro koncentrują się na poprawie jakości zarządzania nią.

"Prace wstrzymano"

Pytany o przygotowanie Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (resort finansów informował, że rząd miał go przyjąć w 2011 roku - PAP), wiceminister powiedział, że został on w grudniu 2011 roku przyjęty przez Komitet ds. Europejskich. - Biorąc pod uwagę skalę zmian w strefie euro za celowe uznano wstrzymanie prac nad tym dokumentem - stwierdził. Wyjaśnił, że dokument może wymagać pewnych uzupełnień.

Poinformował, że trwają prace zespołów roboczych i grup zadaniowych nad raportami, które opisują harmonogram działań koniecznych do zrealizowania, gdy zapadanie decyzja o przystąpieniu Polski do strefy euro. - Do końca roku dokumenty te, stanowiące swego rodzaju "podręczniki" wprowadzenia euro w Polsce, powinny być gotowe. "Instrukcje" te nie zawierają jednak daty wprowadzenia euro, a jedynie wskazują sekwencję działań, których podjęcie jest konieczne - dodał.

ja, PAP

 9

Czytaj także