Więcej zasiłków dla biednych Polaków?

Więcej zasiłków dla biednych Polaków?

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Rząd chce podnieść próg dochodu uprawniający do otrzymania pomocy społecznej (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów podnoszący kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania pomocy społecznej - wynika z projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej został skierowany do podpisu premiera. W dokumencie napisano, że rząd przyjął go w trybie obiegowym 17 lipca 2012 r.

W maju 2012 r. rząd zdecydował o podwyższeniu od 1 października 2012 r. progów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy społecznej. Zaproponowano, aby do uzyskania takiego wsparcia uprawniał dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie 477 zł). W uzasadnieniu do projektu, który czeka na podpis premiera wynika, że w wyniku podniesienia kryteriów dochodowych w 2013 r. wydatki budżetu państwa w 2013 roku wzrosną o 467,5 mln zł.

Zgodnie z szacunkami zawartymi w uzasadnieniu do projektu, na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w 2012 roku wzrosną wydatki: budżetu państwa - o 116,9 mln zł, budżetów gmin - o 7,9 mln zł i budżetów powiatów - o 0,1 mln zł, w 2013 roku: budżetu państwa - o 467,5 mln zł, budżetów gmin - o 31,5 mln zł i budżetów powiatów - o 0,5 mln zł. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 października 2012 r.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co trzy lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z prawem Rada Ministrów przesłała swoje propozycje do Komisji Trójstronnej, ale ta w ustawowym terminie do połowy czerwca nie wypracowała wspólnego stanowiska w tej sprawie.

PAP, arb

 5

Czytaj także