Amber Gold: 16 tys. wierzycieli, 700 mln zł zobowiązań

Amber Gold: 16 tys. wierzycieli, 700 mln zł zobowiązań

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Amber Gold 13 sierpnia ogłosił likwidację firmy (fot. DAMIAN BURZYKOWSKI / Newspix.pl) / Źródło: Newspix.pl
Gdański sąd poinformował, że łączna liczba wierzycieli Amber Gold sp. z o.o. w Gdańsku wynosi co najmniej 15 964, a wartość wymagalnych zobowiązań to ok. 700 mln zł. Wartość majątku spółki wolnego od zabezpieczeń wynosi ok. 50 mln zł.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ przedstawił 27 września uzasadnienie swojego postanowienia sprzed tygodnia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Amber Gold spółki z o.o. w Gdańsku. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski poinformował, że "orzekając o upadłości Amber Gold sp. z o.o., sąd wskazał w uzasadnieniu, że zgodnie ze sprawozdaniem zarządcy przymusowego, łączna liczba wierzycieli Amber Gold spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku jest nie mniejsza niż 15 964". - Wartość łączna wymagalnych zobowiązań spółki oscyluje wokół kwoty 700 mln zł, a łączna wartość majątku dłużnika wolnego od zabezpieczeń zamyka się kwotą prawie 50 mln zł - poinformował Adamski.

Adamski podkreślił jednocześnie, że "dodatkowo dłużnikowi (spółce Amber Gold w upadłości) przysługują należności z tytułu udzielonych pożyczek, zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych oraz depozytu z tytułu kart płatniczych za paliwo w łącznej kwocie ponad 47 mln zł". Adamski poinformował także, że "szacunkowa wartość majątku spółki ustalona na dzień złożenia sprawozdania zarządcy przymusowego (15 września) wynosi ponad 105 mln zł". Jako najważniejsze składniki majątku wymieniono: nieruchomości, metale szlachetne, pojazdy, ruchomości, gotówkę, kwoty zabezpieczone przez prokuraturę i przez komornika oraz udzielone pożyczki i nadpłacony podatek dochodowy za rok 2010.

W ocenie zarządcy przymusowego spółki szacowane koszty postępowania upadłościowego - przy założeniu, że postępowanie potrwa 36 miesięcy - wyniosą ponad 5,5 mln zł. Wierzyciele Amber Gold muszą zgłosić swoje wierzytelności do sędziego komisarza w sądzie w Gdańsku do 25 grudnia. Termin wynika z daty opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki Amber Gold.

Według informacji Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, do 25 września wpłynęło łącznie 7 766 zawiadomień od osób, które podejrzewają, że w związku z zawarciem umów o lokaty terminowe z firmą Amber Gold popełniono na ich szkodę przestępstwo doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie przekraczającej 376 mln zł.

PAP, arb
 1

Czytaj także