Ustawa o SKOK-ach zmieniona

Ustawa o SKOK-ach zmieniona

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy ws. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Nowela ma charakter techniczno-prawny. Ustawa o SKOK-ach ma wejść w życie 27 października. Za przyjęciem noweli głosowało 431 posłów, żaden nie zgłosił sprzeciwu, a jeden wstrzymał się od głosu.

Nowela ma charakter techniczno-prawny i ma dostosować ustawę o SKOK-ach do m.in. nowej ustawy o kredycie konsumenckim, do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej czy do ustawy o Narodowym Banku Polskim i zapisach związanych z Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego.

Podpisana w lipcu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o SKOK-ach, która ma wejść w życie w październiku, przewiduje, że nadzór nad kasami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas - komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa, nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności.

Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej (zasada "jeden członek - jeden głos"; obecnie liczba głosów zależy od wielkości udziałów).

Ustawa przewiduje, że Kasa Krajowa będzie miała zakaz prowadzenia działalności innej niż określona w ustawie. Określa też zasady inwestowania wolnych środków kas oraz Kasy Krajowej, wskazując m.in., że środki finansowe mogą być inwestowane w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.

zew, PAP

+
 1

Czytaj także