Pracodawcy: budżet Rostowskiego? Nierealny

Pracodawcy: budżet Rostowskiego? Nierealny

Dodano:   /  Zmieniono: 2
fot. Wprost
– Już na etapie prac nad projektem budżetu wskazywałem na to, że przedstawione w nim założenia są nierealne – powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.
Podczas trwającego obecnie posiedzenia Sejmu odbędzie się głosowanie nad budżetem na 2013 r. Minister Finansów Jacek Rostowski nie wykluczył jego nowelizacji.  

Dlaczego budżet może ulec zmianom? Ministerstwo Finansów zakładało, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy wyniesie 2,9%. We wrześniu prognozę skorygowano do 2,2%. – To i tak zbyt optymistyczne założenie. W wyniku zewnętrznych szoków popytowych, w 2013 r. nastąpi wyraźne spowolnienie, widoczne zarówno po stronie popytu inwestycyjnego, jak i spożycia indywidualnego – powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.  Minister Finansów, dopuszczając nowelizację przyszłorocznego budżetu, zastrzega jednak, że przewidywane dochody oraz wzrost PKB w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. są realistyczne.

– Trudno wierzyć temu założeniu, zważywszy na fakt, że resort finansów pomylił się co do swoich przewidywań na bieżący rok w zakresie PKB i poziomu bezrobocia – przypomina Prezydent Malinowski. – Poza tym, skoro prognozy są realistyczne, to po co wspominać o ewentualnej potrzebie nowelizacji ustawy budżetowej? Z punktu widzenia rozwoju gospodarki lepsze jest niedoszacowanie, niż przeszacowanie. Chodziło zapewne o efekt PR-owy, a także o to, by nie niepokoić rynków finansowych – mówi Prezydent Pracodawców RP.

eb

 2

Czytaj także