"Kreatywną księgowość Rostowskiego to dziesiątki miliardów złotych"

"Kreatywną księgowość Rostowskiego to dziesiątki miliardów złotych"

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Jan Vincent Rostowski (fot.Wprost)
"Pojawia się coraz więcej szczegółów związanych z wykonaniem budżetu za 2012 rok i wyłania się z tego obraz coraz bardziej przerażający. Skalę kreatywnej księgowości ministra Rostowskiego można już mierzyć dziesiątkami miliardów złotych" - napisał na swoim blogu poseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk.
Polityk dodał, że wpływy z tytułu podatku VAT były o 14 miliardów złotych niższe niż zakładane, akcyza przyniosła 2 miliardy złotych mniej niż planowano, miliarda złotych zabrakło w stosunku do założeń z tytułu CIT oraz pół miliarda złotych mniej wpłynęło z tytułu podatku PIT.

"Minister Rostowski pomylił się więc w prognozach wszystkich 4 najważniejszych wpływów podatkowych, przy czym wynosząca 14 mld zł pomyłka we wpływach z VAT, jest dosłownie porażająca" - ocenił Kuźmiuk.

"Ostatecznie wpływy podatkowe w roku 2012, udało się zrealizować tylko w 97,9%, a wydatki w 96.9% i w związku z tym deficyt był niższy o 4 mld zł o tego zaplanowanego. Wykonanie wpływów podatkowych procentowo wygląda nieźle mimo braku 18 mld zł wpływów podatkowych, bo NBP wpłacił 8,2 mld zł z zysku za rok 2011 (wpływów z zysku NBP nie planuje się w ustawie budżetowej)" - napisał poseł PiS.

Zdaniem polityka zamrożenie 10,2 miliarda złotych przewidzianych na inwestycje oraz wzrost zadłużenia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o miliard złotych razem z opisanymi wcześniej mniejszymi wpływami z tytułu danin i podatków to "ogromna skala kreatywnej księgowości", która " została przeniesiona do budżetu na 2013 rok"
Ponadto w ostatnich dwóch miesiącach przewidując, nie wykonanie wpływów podatkowych, zdecydowano zamrozić wydatki głównie inwestycyjne i w związku z tym nie wydano przewidzianych w budżecie 10,2 mld zł to "ogromna skala kreatywnej księgowości"

"Przypomnijmy tylko, że w budżecie na 2013 rok, minister Rostowski założył wzrost PKB na poziomie 2,2%, podczas gdy w najbardziej optymistycznych prognozach nie będzie on większy niż 1%, a są i takie które przewidują wręcz recesję czyli spadek PKB" - ocenił Kuźmiuk

"Nieuchronnie już czeka nas nowelizacja budżetu na 2013 rok, polegająca głównie na cięciu wydatków i to tak głębokim, że nawet trudno ją sobie teraz wyobrazić. Skumulowane rezultaty kreatywnej księgowości ministra Rostowskiego, będą niestety bardzo dotkliwe" - podsumował polityk.

ml
 3

Czytaj także