PGNiG odkryło nowe złoże gazu w Polsce

PGNiG odkryło nowe złoże gazu w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 5
PGNiG odkryło nowe złoże gazu w Polsce (fot.sxc.hu)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło złoże gazu ziemnego na koncesji Zalesie-Jodłówka-Skopów w województwie podkarpackim. Wstępnie szacuje się, że  zasoby gazu w odkrytym złożu kształtują się na poziomie kilku mld m3.
Pierwszy etap prac na tym złożu zakończył odwiert Siedleczka 6K o głębokości 2016 m. Uzyskane wyniki okazały się lepsze od założeń projektowych. Odkryto gaz wysokometanowy, który nie zawiera substancji szkodliwych. Obecnie prowadzone są prace dokumentujące odkryte zasoby i przewiduje się wykonanie kilku otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych.  

PGNiG planuje, że pierwsze otwory będą eksploatowane w drugiej połowie 2015 roku. Spółka zakłada, że w pierwszym roku eksploatacji wydobycie z nowych odwiertów  wynosić  będzie w granicach 100 000 m3 na dobę.  

Równolegle trwają również prace zmierzające do włączenia do eksploatacji istniejących już odwiertów Siedleczka-2, Siedleczka-3, Siedleczka-4, Siedleczka-5.  Na potrzeby eksploatacji wybudowany będzie ośrodek zbiorczy gazu Siedleczka.  

Gaz wydobywany z podkarpackich złóż będzie przesyłany do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa.

ja, pgnig.pl
 5

Czytaj także