Urlopy i zasiłki dla rodziców

Urlopy i zasiłki dla rodziców

Dodano:   /  Zmieniono: 
Mija już rok od wprowadzenia przepisów, dzięki którym rodzice mogą nawet przez rok od urodzenia dziecka korzystać z urlopów i zasiłków. Z miesiąca na miesiąc przybywa osób korzystających z tych uprawnień.

Wprowadzone w 2013 r. rozwiązania miały na celu zwiększenie pomocy dla rodziców pragnących poświęcić się sprawowaniu opieki nad dziećmi przez cały pierwszy rok ich życia. Przepisy dotyczą nie tylko rodziców, którym urodziło się dziecko, ale także osób, które przyjęły na wychowanie dziecko w wieku do siódmego roku życia (do dziesiątego, jeśli dotyczy to dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym) – bądź jako rodzina zastępcza, bądź podejmując starania o jego przysposobienie.

CZAS DLA DZIECKA

Na co mogą liczyć rodzice? Po pierwsze, przysługuje im 20-tygodniowy urlop macierzyński, z czego 14 tygodni zarezerwowanych jest wyłącznie dla matki dziecka. Z urlopu tego może ona skorzystać także przed przewidywaną datą porodu (nie dłużej niż przez sześć tygodni). W pierwszym roku życia dziecka ojciec może skorzystać z dwutygodniowego (14 kolejnych dni kalendarzowych) urlopu ojcowskiego, który może być udzielany równolegle z urlopem macierzyńskim.

Więcej możesz przeczytać w 24/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.