Polscy rolnicy są.... młodzi i bogaci

Polscy rolnicy są.... młodzi i bogaci

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu)Źródło:FreeImages.com
Najmłodsi w całej Unii Europejskiej, dobrze uposażeni, w 40 proc. zadowoleni ze swojej sytuacji – tak 10 lat po akcesji do struktur europejskich wyglądają polscy rolnicy – informuje "Dziennik Gazeta Prawna”.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, rolnicy to najlepiej uposażona grupa społeczna w Polsce. Ich gospodarstwa domowe mają do dyspozycji więcej pieniędzy niż gospodarstwa pracowników najemnych czy przedsiębiorców. Np. 92 proc. gospodarzy ma własny samochód.

W ubiegłym roku miesięczny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wyniósł 5044 zł (kwota już pomniejszona o podatki i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). To aż o 755 zł więcej niż w gospodarstwach domowych pracowników - wynika z badań GUS. W latach 2003-2013 średni dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym rolników wzrósł nominalnie aż o 152 proc.

Nic dziwnego, że rolnicy są coraz bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji. Odsetek tych, którzy uważają, że jest ona dobra lub bardzo dobra szybko rośnie i wynosi już 40 proc.

Polscy rolnicy są też najmłodsi w całej Unii - co siódmy nie skończył jeszcze 35 lat.

Dziennik Gazeta Prawna