Kolejny kraj może dołączyć do strefy euro

Kolejny kraj może dołączyć do strefy euro

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite poinformowała na Twitterze, że Rada Europejska wyraziła zgodę na przyjęcie przez kraj bałtycki euro w 2015 roku.
Litwa po wprowadzeniu wspólnej waluty stanie się osiemnastym krajem używającym wspólnej waluty. Będzie także ostatnią z trzech postsowieckich bałtyckich republik, która przyjmie euro.

Euro w formie gotówkowej wprowadzono do obiegu 1 stycznia 2002 roku. Poza krajami członkowskimi UE, waluta ta używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE

Twitter
 1

Czytaj także