Misie notują spadki

Misie notują spadki

Dodano:   /  Zmieniono: 

KOMENTARZ

PIERWSZE DNI LIPCA PRZYNIOSŁY SERIĘ SŁA- BYCH DANYCH o polskiej gospodarce, które potwierdziły czerwcowe raporty GUS - zwalniające tempo rozwoju polskiej produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Odczyt PMI po raz kolejny obniżył się, tym razem do poziomu 50,3 (rynek spodziewał się wzrostu do poziomu 51,4). Te dane w połączeniu z relatywnie niekorzystnymi dla rynku odczytami wskaźników wyprzedzających z Europy Zachodniej spowodowały kontynuację przeceny na polskim rynku akcji. Na słabość polskiego rynku wpłynęła sprzedaż dużego pakietu PGE, niskie saldo nabyć w krajowych TFI oraz ogólne obawy o przyszłość polskiej giełdy w związku z reformą OFE..

WYRAŹNE WYHAMOWANIE TEMPA WZROSTU polskiej gospodarki w okresie najbliższych miesięcy w połączeniu ze spadającą inflacją zwiększyło nadzieję inwestorów, że posiedzenie RPP w tym tygodniu zakończy się obniżką stóp procentowych. Tymczasem, polskie władze monetarne nie obawiają się widma deflacji, gdyż zgodnie z przedstawioną przez RPP oceną sytuacji, w drugiej połowie roku będziemy świadkami zdecydowanego przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Sytuacja w polskiej gospodarce i na rynku akcji w drugim półroczu 2014 powinna się poprawić.

NIE OCZEKIWAŁBYM ZDECYDOWANYCH ZMIAN na rynku w przyszłym tygodniu. Rynek już poznał decyzję RPP i ECB. Na decyzje inwestorów duży wpływ mają raporty wskazujące na napływy kapitału na polski rynek akcji. Z raportów IZFA wynika, że polskie fundusze inwestycyjne akcji od kilku miesięcy notują odpływy. Najbardziej dotknięte odpływami są fundusze małych i średnich spółek (tzw. MiŚ), co w dużej mierze tłumaczy słabość indeksu WIG250 względem szerokiego rynku od początku 2014 roku. Właściwie największym problemem polskiego rynku są tzw. czynniki jednorazowe, które skutecznie zniechęcają inwestorów do zajmowania długoterminowych pozycji w akcjach. Do takich czynników należy zaliczyć kończącą się reformę OFE, aferę podsłuchową oraz wciąż niestabilną sytuację na Ukrainie.

Więcej możesz przeczytać w 28/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.