Kosztowna utrata karty

Kosztowna utrata karty

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wystarczy zastrzec kartę, aby to bank przejął odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje po jej zgubieniu lub kradzieży. Ale co zrobić, jeśli jesteśmy na wakacjach za granicą i straciliśmy w taki sposób dostęp do pieniędzy?

Klient ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane jego kartą po jej utracie do kwoty będącej równowartością 150 euro. Powyżej tej sumy szkodę pokrywa bank, ale tylko pod warunkiem, jeśli nie doszło do zaniedbań ze strony właściciela „plastiku” (chodzi np. o pozostawienie karty na stoliku w restauracji czy ujawnienie PIN-u). Aby uniknąć kosztów, pierwszą czynnością po utracie karty powinien być telefon do banku wydawcy karty w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu to na banku spoczywa odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje. Zgubienie lub kradzież karty to jednak także utrata dostępu do pieniędzy, co może się okazać niezwykle uciążliwe podczas wakacyjnego wypoczynku, szczególnie za granicą.

Więcej możesz przeczytać w 30/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.