Szansa dla Polski Wschodniej

Szansa dla Polski Wschodniej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Sprzyjają temu warunki naturalne i znaczny udział rolnictwa w gospodarce regionu.

Jeśli chodzi o udział energii produkowanej z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem w Polsce Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), zdecydowanie wyróżnia się woj. warmińsko- -mazurskie (w ostatnich latach 42 proc.), co związane jest z inwestycjami w budowę farm wiatrowych. Kolejnym wyróżniającym się pod tym względem województwem jest podkarpackie, w którym odsetek ten w ostatnich latach wynosił pięć-dziesięć procent. Systematycznie rośnie udział tego rodzaju energii w produkcji energii ogółem w woj. podlaskim.

MONIKA PIĄTKOWSKA

wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska może zawojować europejski rynek energii odnawialnej. Mamy doskonałe warunki wiatrowe i pozycję lidera wśród nowych członków Wspólnoty w budowaniu farm wiatrowych. Co więcej, zieloni inwestorzy z całego świata uważają Polskę za dziesiątą pod względem atrakcyjności lokalizację dla elektrowni opartych na sile wiatru. Możemy się również pochwalić odpo wiednim nasłonecznieniem i dużym zainteresowaniem - zwłaszcza ze strony firm chińskich - inwestycjami opartymi na ogniwach fotowoltaicznych. A dzięki silnemu rolnictwu jesteśmy piątym krajem w Unii pod względem produkcji biomasy. W tej ostatniej dziedzinie wielki potencjał ma właśnie Polska Wschodnia.

Z WIATRU, SŁOŃCA I BIOMASY

Więcej możesz przeczytać w 30/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.