SKOK na głęboką wodę

SKOK na głęboką wodę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pogróżki KNF wobec spółdzielczych kas nie były słowami rzucanymi na wiatr. KNF wysłał sygnał „nie ma zmiłuj”.

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła pierwszą Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową pod nazwą Wspólnota z Gdańska. I wystąpiła do sądu z wnioskiem o jej upadłość. Tym samym obawy SKOK-ów przed decyzjami KNF stały się faktem. Ta precedensowa decyzja otwiera pole do kolejnych głębokich ingerencji w spółdzielczy system oszczędzania. Pokazuje, że pogróżki KNF wobec spółdzielczych kas nie były słowami rzucanymi na wiatr. KNF wysłał sygnał „nie ma zmiłuj”. Z drugiej strony decyzja KNF nie zaskakuje. Można powiedzieć nawet, że należało się jej spodziewać. Wystarczyło śledzić ostatnie wydarzenia. Niecały miesiąc temu, 16 czerwca, Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady SKOK-ów przyjęło ostrą uchwałę, protestując przeciwko zmianom w prawie, które otworzyły KNF możliwość podejmowania najdalej idących decyzji. Nowelizacja ustawy o SKOK-ach dała komisji szczególne prawo: jej decyzje automatycznie otrzymują rygor natychmiastowej wykonalności. SKOK-i alarmowały, że ta zasada unieważnia prawo do zaskarżania decyzji administracyjnych wydawanych w pierwszej instancji.

Więcej możesz przeczytać w 30/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.