Przez blackout możesz utracić dane

Przez blackout możesz utracić dane

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Jeanette Dietl/fotolia.pl
Najczarniejszy scenariusz, związany z aktualnymi problemami z siecią energetyczną to tzw. blackout, czyli rozległa awaria zasilania. Takie okresowe przerwy w dostawie prądu mogą spowodować awarie sprzętu elektronicznego, w tym firmowych komputerów, a nawet utratę zapisanych na nich danych – przestrzegają eksperci z laboratoriów odzyskiwania danych Kroll Ontrack. Wskazują też, jak zabezpieczyć się przed tego typu przypadkami.
Wydarzenia ostatnich dni dowiodły, że niedostatecznie rozwinięta i nieprzystosowana do zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną polska sieć energetyczna może być podatna na okresowe spadki, a nawet utraty napięcia. Ich konsekwencje – zdaniem ekspertów – mogą także dotknąć sprzętu elektronicznego.

– Wahania napięcia mogą skutkować natychmiastowymi i długotrwałymi konsekwencjami dla sprzętu elektronicznego, w tym komputerów. Potencjalnych skutków jest wiele – od mało kłopotliwego wyłączenia się komputera, poprzez drobne awarie, aż po zniszczenie sprzętu i całkowitą utratę danych. Na niekorzyść działa przede wszystkim brak możliwości przewidzenia takiej sytuacji i niedocenianie jej potencjalnych konsekwencji. Użytkownicy, szczególnie biznesowi, powinni być świadomi, jakie skutki może przynieść gwałtowna utrata zasilania dla firmowych serwerów i gromadzonych na nich danych – mówi Adam Kostecki, specjalista do spraw rozwoju i bezpieczeństwa Kroll Ontrack.

Według ekspertów Kroll Ontrack, w obliczu prognozowanych zagrożeń, zarówno domowi, jak i biznesowi użytkownicy sprzętu komputerowego powinni już teraz wyrabiać sobie pewne pozytywne nawyki w kwestii ochrony swoich komputerów i gromadzonych na nich danych. Stosowanie kilku prostych środków ostrożności, takich jak ochrona przeciwprzepięciowa, urządzenia UPS, a w przypadku firm stworzenie i przestrzeganie procedur polityki bezpieczeństwa danych, pozwoli zapobiec potencjalnej utracie danych spowodowanej wahaniami napięcia lub szybko przywrócić środowisko do działania.

Jak zminimalizować ryzyko utraty danych podczas wahań napięcia:

1.    Ochrona przeciwprzepięciowa – Zarówno domowi, jak i biznesowi użytkownicy komputerów powinni wziąć pod uwagę zakup uziemionych listew zasilających. Te proste i stosunkowo niedrogie urządzenia zabezpieczą sprzęt przed skokami napięcia, które mogłyby w konsekwencji spowodować utratę danych. Pamiętajmy jednak, że działają prawidłowo jedynie wtedy, gdy są podłączone do gniazdka z uziemieniem.
2.    Korzystanie z urządzeń UPS – Dla firm posiadających własne, wewnętrzne serwery, korzystanie z alternatywnego zasilania np. awaryjnych zasilaczy wyposażonych w akumulator, powinno być standardem. Zapewniają one jednolitą moc sygnału, redukując wahania napięcia, a w przypadku całkowitej utraty zasilania podtrzymują pracę sprzętu. Użytkownicy indywidualni, pracujący na stacjonarnych komputerach, także powinni zainwestować w urządzenia UPS.
3.    Identyfikacja kluczowych zasobów – W przypadku użytkowników biznesowych, zarówno firm usługowych, jak i przemysłowych, istotnym elementem jest wyodrębnienie kluczowych zasobów. To urządzenia, maszyny czy bazy danych, które muszą działać i być dostępne, aby ciągłość biznesowa została zachowana. To wokół nich powinny koncentrować się wysiłki związane z zapewnieniem nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej. Nie wszystkie maszyny i urządzenia są kluczowe dla funkcjonowania danej firmy.
4.    Weryfikacja procedury bezpieczeństwa – Każda firma powinna dysponować przygotowaną wcześniej procedurą na wypadek awarii. Wymaga ona okresowego testowania i odświeżania – warto w regularnych odstępach czasu upewniać się, że pasuje do obecnej sytuacji.
5.    Uwzględnienie w polityce bezpieczeństwa usług odzyskiwania danych – Zdarzają się sytuacje, kiedy przygotowane plany awaryjne zawodzą, a z kopii bezpieczeństwa nie udaje się przywrócić danych. Prawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa powinna zatem obejmować nie tylko wytyczne dotyczące backupu i alternatywnego zasilania, ale także wskazówki określające co robić oraz do kogo zwrócić się po pomoc, gdy te środki zawiodą.

InfoWire.pl