Zmiany w zarządzie Tauronu. Nowym prezesem Jerzy Kurella

Zmiany w zarządzie Tauronu. Nowym prezesem Jerzy Kurella

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Logo Tauronu (fot.mat.pras.)
Spółka Tauron wydała oficjalny komunikat dotyczący zmian personalnych we władzach spółki. Potwierdza on wcześniejsze ustalenia tygodnika "Wprost" dotyczące odwołania trzech dotychczasowych członków zarządu oraz rezygnacji dwóch pozostałych.
"Rada nadzorcza TAURON Polska Energia na posiedzeniu 1 października odwołała ze składu zarządu spółki: Dariusza Luberę – prezesa zarządu, Aleksandra Grada – wiceprezesa zarządu ds. korporacji, Katarzynę Rozenfeld – wiceprezes zarządu ds. handlowych. Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki – z dniem 1 października – złożyli: Stanisław Tokarski – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, Krzysztof Zawadzki – wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych" - brzmi oświadczenie spółki, które potwierdza wcześniejsze ustalenia tygodnika "Wprost" w sprawie zmian personalnych.

"W skład zarządu – z dniem 1 października – rada nadzorcza powołała: Jerzego Kurellę – powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, Michała Gramatykę –- powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlowych, Henryka Borczyka – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacji" - dodano w komunkacie.

Tauron
 1

Czytaj także