PKO BP: Wzrost PKB coraz wolniejszy, RPP nie zmieni stóp proc. do końca 2016 r.

PKO BP: Wzrost PKB coraz wolniejszy, RPP nie zmieni stóp proc. do końca 2016 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 
złoty, pieniądze fot. johan10/fotolia.pl 
Średnioroczny wzrost gospodarczy Polski w 2015 i 2016 r. powinien wynieść około 3,5%, prognozuje PKO Bank Polski. Według jego analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi stopy na niezmienionym poziomie do końca 2016 r.
"Dane miesięczne za lipiec-wrzesień sugerują wzrost PKB w III kw. tego roku w okolicach poziomu z poprzedniego kwartału, czyli 3,3%. Jednocześnie wypłaszczeniu uległa oczekiwana przez nas trajektoria wzrostu gospodarczego na kolejne kwartały. W IV kw. 2015 - I kw. 2016 r. wzrost PKB powinien oscylować w przedziale 3-3,5%. Średnioroczny wzrost gospodarczy Polski w 2015 i 2016 r. powinien wynieść około 3,5%" - powiedział szef zespołu działu analiz PKO BP Piotr Bujak podczas konferencji prasowej.

Według niego, spłaszczenie trajektorii wzrostu gospodarczego wynika ze spowolnienia wzrostu inwestycji. "Wzrost konsumpcji powinien przyspieszyć pozostając głównym motorem wzrostu gospodarczego w nadchodzących miesiącach dzięki wzrostowi realnych dochodów o 5-6% r/r i rosnącym kredytom konsumpcyjnym o 6% r/r" - dodał Bujak.

Bujak uważa, że łączny wpływ fiskalnych i "quazi-fiskalnych" wydatków powinien być neutralny dla dynamiki PKB w przyszłym roku. Poluzowaniu budżetu państwa towarzyszyć będzie ograniczenie inwestycji publicznych. Według banku, ponieważ dynamika PKB będzie pod wpływem zarówno trendów pro-, jak i anty-wzrostowych, inwestycje publiczne są dodatkowym źródłem niepewności prognoz na 2016 r. PKO BP nadal prognozuje jednak deficyt sektora finansów publicznych (wg. ESA) na poziomie 3% PKB wobec 3,2% w tym roku.

W jego ocenie, po przejściowym spadku we wrześniu, w kolejnych miesiącach inflacja CPI będzie stopniowo rosła, aby w grudniu zbliżyć się w okolice zera. "Normalizacja inflacji powinna być kontynuowana w w 2016 roku, gdy efekty bazy znowu będą mieć silny efekt pro-inflacyjny. Prognozujemy, że w 2016 roku inflacji powróci do poziomu 1,2%, choć nadal pozostanie znacznie poniżej celu inflacyjnego określonego przez NBP" - dodał Bujak.

Ekonomista podkreślał, że w bazowym scenariuszu banku zakładany jest brak zmian stóp procentowych do końca 2016 roku. "Wznowienia obniżek stóp procentowych nie można jednak wykluczyć, zważywszy na osłabienie perspektyw wzrostu PKB, powolny wzrost inflacji oraz prawdopodobnie bardziej 'gołębie' nastawienie nowej RPP. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oceniamy na 35%" - powiedział szef działu analiz.

Według przedstawicieli PKO BP, najpoważniejsze źródło niepewności dla wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 r. wiąże się z eskalacją kryzysu w gospodarkach wschodzących, szczególnie w Chinach. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest sytuacja polityczna, która może wpłynąć na układ polityki pieniężnej i fiskalnej.

(ISBnews)