W ujęciu rocznym ceny wciąż spadają, ale jest drożej niż we wrześniu

W ujęciu rocznym ceny wciąż spadają, ale jest drożej niż we wrześniu

Dodano:   /  Zmieniono: 9
(Pictures news/Fotolia.pl)
-Deflacja konsumencka wyniosła 0,7% w ujęciu rocznym w październiku br. wobec 0,8% rok do roku deflacji w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Największy spadek w ujęciu rocznym odnotowano w przypadku paliw do prywatnych środków transportu, a największy wpływ na roczny wskaźnik cen miały także ceny związane z transportem.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1%, podał też GUS.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych [w ujęciu r/r] na tym poziomie miały obniżki opłat związanych z transportem (o 10,4%) oraz niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,5%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,94 pkt proc. i 0,24 pkt proc. Wzrosty cen związanych ze zdrowiem (o 2,6%), a także żywności (o 0,5%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc. i 0,11 pkt proc." - napisał GUS.

W ujęciu rocznym największy spadek cen odnotowano w dziale "paliwa do prywatnych środków transportu" (o 16,4%), "odzież i obuwie" (o 4,5%) oraz "nośniki energii" (o 0,6%). Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5% r/r. Największe wzrosty wystąpiły w dziale "zdrowie" (o 2,6%) i "restauracje i hotele" (o 1,2%).

W ujęciu miesięcznym największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,3%) oraz żywności (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,17 pkt proc. i 0,10 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,3%) obniżyły ten wskaźnik o 0,11 pkt proc.

GUS podał wcześniej szybki szacunek październikowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, który wyniósł -0,8% r/r.

(ISBnews)
 9

Czytaj także