Ministerstwo Finansów chce zwiększyć deficyt

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć deficyt

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów (fot. By Prajar90 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons) 
Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowana zostanie nowelizacja budżetu na rok 2015, która będzie przewidywać wzrost deficytu o 3-4 mld złotych.

Resort finansów wskazał, że wpływy z tytułu podatku VAT do dnia 26 listopada były niższe od przewidywanych 13,3 mld złotych. Ze względu na fakt, że inne podatki przyniosły więcej wpływów niż planowano, "ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld złotych".

Wzrost deficytu o 3-4 mld złotych

Ze względu na niższe niż przewidywane wpływy Rada Ministrów 1 grudnia otrzyma nowelizację budżetu, która następnie trafi do Sejmu. "Zakładając naturalne oszczędności budżetowe na poziomie z lat ubiegłych, nowela zwiększy deficyt o sumę ok. 3-4 mld zł, przy czym kwota ta zostanie doprecyzowana w oparciu o szczegółowe dane z resortów" - podkreślono w komunikacie.

"Od kilku lat zauważalny jest narastający problem poboru VAT. Problem z VAT ma charakter systemowy. Dlatego odbudowa VAT jako źródła dochodów to najważniejsze wyzwanie stojące przez nowym kierownictwem MF. Będą temu służyły zmiany ustawowe (w tym wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego), konsolidacja administracji skarbowej poprzez połączenie urzędów celnych i skarbowych oraz wyposażenie jej w nowoczesne instrumenty informatyczne, wychwytujące wyłudzanie VAT mechanizmami analizy matematycznej" - napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów. 

500 złotych na dziecko w połowie miesiąca

Resort finansów poinformował także, że w połowie grudnia Rada Ministrów otrzyma szczegółowy projekt ustawy "500 złotych na dziecko".

Ministerstwo Finansów