Tak wygląda przyszłość

Tak wygląda przyszłość

Dodano:   /  Zmieniono: 
Doradca zawodowy ma jedno zadanie: zaktywizować i utrzymać podopiecznego w zatrudnieniu. Najpierw zrozumieć dlaczego ten był bezrobotny, a potem holistycznie zmienić jego życie.

Obecnie w Polsce mamy stopę bezrobocia na poziomie 9,7 proc. To przekłada się na koniec września 2015 r. na 1539,4 tys. osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (w tym 817,1 tys. kobiet). Przeszło połowa z zarejestrowanych jest osobami długotrwale bezrobotnymi. Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia przyznają, iż obecny kształt polityki rynku pracy oraz ograniczenia instytucjonalno-finansowe nie pozwalają na skuteczną aktywizację zawodową. Na jednego urzędnika przypada często więcej niż 1000 bezrobotnych, co w konsekwencji pozbawia urzędy możliwości udzielenia jakiegokolwiek wsparcia. Dodatkowo wybierają oni osoby najbardziej rokujące, ponieważ adekwatność poszczególnych instrumentów w żaden sposób nie odpowiada potrzebom, sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej. W jaki sposób urząd pracy miałby pomóc 26-letniej kobiecie po wypadku, samotnej matce czworga dzieci, posiadającej wykształcenie podstawowe, nigdy niepracującej legalnie, a dodatkowo narażonej na przemoc?

Więcej możesz przeczytać w 52/2015 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.