PiS wzywa prezesów banków na dywanik. Będą się tłumaczyć

PiS wzywa prezesów banków na dywanik. Będą się tłumaczyć

Dodano:   /  Zmieniono: 66
Zdjęcie ilustracyjne (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Na posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych zaproszono prezesów banków PKO BP, Pekao SA, mBanku, Deutsche Banku i Aliora - podaje RMF24.pl.

Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych zaplanowano na 9 lutego, na godzinę 12:00.

Poseł Andrzej Jaworski, szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych wystosował otwarte zaproszenie także dla prezesów innych banków. Jeśli będą chcieli, także mogą wziąć udział w spotkaniu.

Na posiedzeniu prezesi będą wyjaśniać powody podnoszenia opłat. Według RMF FM, w zamyśle polityków PiS posiedzenie Komisji Finansów Publicznych ma pokazać, że ostatnie podwyżki opłat nie mają nic wspólnego z wprowadzanym właśnie podatkiem bankowym.

Dymisje w radzie nadzorczej PKO BP

Minister Skarbu Państwa zapowiedział dymisje w radzie nadzorczej banku PKO BP. Decyzja szefa resortu jest spowodowana niedawno wprowadzonymi podwyżkami opłat i prowizji.
Zdaniem ministra, ostatnia decyzja banku o podwyżkach opłat i prowizji mogła mieć charakter rutynowy, jednak sposób komunikowania się zarządu banku z klientami i akcjonariuszami "pozostawia wiele do życzenia".

- Z tego powodu wyciągniemy stosowne wnioski. W najbliższym czasie odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy i nastąpią zmiany w radzie nadzorczej, które sprawią, że będzie większa wrażliwość ze strony rady nadzorczej na decyzje zarządu - powiedział Jackiewicz podczas konferencji prasowej. Wskazał także, że ewentualne decyzje w sprawie zarządu PKO BP będą należały do rady nadzorczej.

Podatek bankowy

"Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa. Ustawa ma przyczynić się do tego, aby sektor finansowy w większym niż dotychczas stopniu uczestniczył w ponoszeniu obciążeń podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych państwach europejskich" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta o ustawie.

Zgodnie z nową ustawą, opodatkowaniu będą podlegać aktywa: banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucyj kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz instytucji pożyczkowych.

"Podstawę opodatkowania określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) albo 200 mln (dla instytucji pożyczkowych)" - czytamy dalej.

Podatek będzie rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z "sektora bankowego", obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych, podano także w informacji.

"Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy" - napisano w materiale.

Ustawa zwalnia od podatku podatników objętych programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym.

Tekst ustawy można znaleźć na stronie Dziennika Ustaw.

RMF 24.pl

+
 66

Czytaj także