PKP Cargo przejmie spółki? UOKiK wydłuża procedurę

PKP Cargo przejmie spółki? UOKiK wydłuża procedurę

Dodano:   /  Zmieniono: 
PKP Cargo (fot. mat. prasowe) 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedłużył o cztery miesiące termin na zakończenie postępowania dotyczącego przejęcia przez PKP Cargo kontroli nad Orlen KolTrans oraz nabycia części mienia Euronaft Trzebinia. W tej sprawie niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku – poinformował Urząd.

"W toku postępowania Urząd zweryfikuje m.in. przedstawione przez PKP Cargo informacje dotyczące definiowania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ" - czytamy w komunikacie.

UOKiK przypomina, że obecnie postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap postępowania trwa do  miesiąca, natomiast w sprawach: szczególnie skomplikowanych, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku, przewidziano możliwość wydłużenia postępowania o dodatkowy okres, który może maksymalnie trwać cztery miesiące.

W grudniu ub.r. PKP Cargo złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Orlen KolTrans oraz jednocześnie nabycie części mienia Euronaft Trzebinia od PKN Orlen.

W połowie listopada ub.r. PKP Cargo podało, że kupuje od PKN Orlen udziały Orlen KolTrans za 192,2 mln zł oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia (ZCP Kolej) za kwotę 59,4 mln zł. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółki Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia działają na rynku przewozów paliw i chemikaliów. Przewożą ponad 40% produktów wytwarzanych przez PKN Orlen, głównie do terminali paliwowych i zakładów chemicznych. Orlen KolTrans i Euronaft utrzymują stabilny, w sumie około 2,5-procentowy udział w polskim rynku, liczony pracą przewozową, podało wtedy PKP Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 47,5% udziału w rynku według masy i ok. 55,5% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)