BGK porozumiał się z bankami komercyjnymi. Setki milionów złotych na innowacje

BGK porozumiał się z bankami komercyjnymi. Setki milionów złotych na innowacje

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bank Gospodarstwa Krajowego (fot.mat.pras.) 
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z 10 bankami, które będą udzielać kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją BGK ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG. Kwota dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł.

"Gwarancje dla innowacyjnych firm będą najbardziej atrakcyjną ofertą na rynku - udzielane bez opłat prowizyjnych i na równie prostych zasadach, jak w programie gwarancji de minimis. Zabezpieczą spłatę 60% wartości kredytu, przy czym wysokość jednostkowej gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Maksymalny okres ich udzielenia to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego" - poinformowano w komunikacie BGK.

Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska oraz w bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie Banku BPS i Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB-Bank).

"Nowe gwarancje umożliwią mikro-, małym i średnim firmom finansowanie działalności innowacyjnej. Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł" - czytamy dalej.

"Zwiększenie udziału instrumentów zwrotnych kosztem dotacji wpłynie na efektywność inwestowania funduszy europejskich, a przez to na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Osiągnięcie ambitnych celów, które wyznaczone zostały w 'Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju', zakłada partnerską współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym. Przejawem takiego współdziałania jest Fundusz Gwarancyjny, angażujący banki komercyjne w inwestowanie funduszy europejskich w polską gospodarkę. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają nowy impuls do rozwoju, co w praktyce przełoży się na zwiększenie ich potencjału innowacyjnego" - powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Nowy produkt będzie dostępny w ofercie banków komercyjnych, które podpisały z BGK umowę, wyłącznie do końca tego roku. Gwarancje na innowacje pozwolą BGK przetestować pilotażowo mechanizm przed uruchomieniem Funduszu Gwarancyjnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z perspektywy 2014-2020, podano także.

"Przedsiębiorcy oceniają gwarancje, jako cenne narzędzie, które daje poczucie realnego, funkcjonalnego wsparcia od Państwa. Poza tym doświadczenia BGK pokazują, że efekty takich programów przekładają się na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Jako państwowy bank rozwoju kontynuujemy działania polegające na wspieraniu sektora MŚP, które są naturalną częścią naszej misji i strategii" - powiedział prezes BGK Dariusz Kacprzyk, cytowany w komunikacie.

BGK jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Inicjuje i wdraża programy na rzecz wzrostu gospodarczego w Polsce. Stanowi centrum kompetencji w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportowych, spółek komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija systemy poręczeń i gwarancji mających na celu rozwój przedsiębiorczości.

(ISBnews)