SLD walczy o przywileje dla górników, które odebrała PO

SLD walczy o przywileje dla górników, które odebrała PO

Dodano:   /  Zmieniono: 18
Konferencja SLD (fot. sld.gov.pl)
SLD wraz ze Związkiem Zawodowym Górników zapowiada złożenie 126 tys podpisów w sprawie deputatów węglowych dla górników.

"Ani władza sanacyjna ani władza ludowa ani też III RP nie odebrały deputatów węglowych górnikom. Zrobiła to władza "obywatelska" PO. Chcemy dziś naprawić tę wielką niesprawiedliwość i zrównać wszystkich górników w tym UPRAWNIENIU" - napisał Sojusz Lewicy Demokratycznej na swojej stronie internetowej.

Marek Gaik, przewodniczący Związku Zawodowego Górników Dariusz Potyrała oraz przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty wspólnie przedstawili złożony projekt ustawy oraz przekazali Kancelarii Sejmu 126 tysięcy podpisów zebranych pod obywatelskim projektem ustawy.

"Przywileje górników są odbierane"

SLD przekonuje, że przedstawiciele innych zawodów, tacy jak nauczyciele, kolejarze ale też przedsiębiorcy otrzymują różnego rodzaju ulgi i uprawnienia. Prawa tego zdaniem SLD zostali pozbawieni górnicy. "Mówi się, że górnicy zarabiają po 7 tys. złotych. Ale to nieprawda! Górnikom ich tzw. przywileje są odbierane, a przeciętna pensja górnika dołowego wynosi 3 tys. zł. Różnicuje się górników: części z nich deputat wypłaca ZUS, części ZUS i kopalnia, a części deputat został już całkowicie odebrany!" - wyjaśnia SLD.

We wniosku wskazano, że w poszczególnych spółkach górniczych prawo do deputatu węglowego jest regulowane w sposób indywidualny. SLD przypomniała też, że Andrzej Duda w swoim piśmie z dnia 15.01.2015 r. kierowanym do swojego poprzednika napisał że, takie zróżnicowanie "budzi wśród górników i ich rodzin w pełni uzasadnione poczucie lekceważenia i świadomego wprowadzania ich w błąd".

Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje uzupełnienie obowiązującej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego tak, by rozwiązać problem zróżnicowania i zapewni równy status emerytów górniczych w zakresie uprawnień do otrzymania przez nich deputatu węglowego. Zdaniem SLD takie rozwiązanie wpłynie na obniżenie kosztu wydobycia węgla i odciążenie przedsiębiorców.

sld.gov.pl

+
 18

Czytaj także