Zmiany wśród rządowych pełnomocników. Jest nowa funkcja ds. transformacji i węgla

Zmiany wśród rządowych pełnomocników. Jest nowa funkcja ds. transformacji i węgla

Artur Soboń
Artur Soboń Źródło: Newspix.pl / TEDI
Zapowiadane zmiany weszły w życie, znikają dwie posady pełnomocników rządu. Jedna z nich została trochę odświeżona, od teraz będzie działał pełnomocnik ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Tę funkcję ma objąć wiceminister w MAP Artur Soboń.

Zlikwidowano stanowisko pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego – stosowne rozporządzenie Rady Ministrów zostało opublikowane 4 września w Dzienniku Ustaw, decyzję podjęto dzień wcześniej.

Taka funkcja istniała od 2014 roku, a w ostatnim czasie nie była obsadzona. Pod koniec marca odwołano z niej Adama Gawędę (stracił też wtedy stanowisko wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych). Obecnie jest ważna w kontekście unijnego Zielonego Ładu i zmian idących wraz z nim. To m.in. na pełnomocniku (a także MAP czy Ministerstwie Klimatu) będzie spoczywać odpowiedzialność za transformację w górniczych regionach Polski.

Zamiast pełnomocnika ds. węgla będzie nowe stanowisko

Jednocześnie Rada Ministrów ustanowiła nowego pełnomocnika: ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Pełnomocnik – wynika z rozporządzenia – będzie równocześnie sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, którym kieruje wicepremier Jacek Sasin.

Najpewniej nowym pełnomocnikiem rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa zostanie Artur Soboń, wiceminister w MAP, dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. Co ważne – jego stanowisko także zostało zniesione.

Czym będzie zajmował się pełnomocnik? Ma przede wszystkim do jego zadań należą:

  • przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego;
  • inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z koncepcji, o której mowa w pkt 1;
  • opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa, przygotowywanych przez organy administracji rządowej

Czytaj też:
Timmermans: Nie ma odwrotu od transformacji, Zielony Ład może wygenerować 100 mld euro inwestycji

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także