Podwyżki na autostradzie A4. O ile wzrośnie cena za przejazd?

Podwyżki na autostradzie A4. O ile wzrośnie cena za przejazd?

Autostrada A2, nowy odcinek
Autostrada A2, nowy odcinek Źródło: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko
Zarządca autostrady A4 Katowice-Kraków złożył wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosek o podwyżkę cen za przejazd. Dyrekcja jest przeciwna.

Koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zmianę stawki opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1 oraz poinformował o zamiarze utrzymania stawki preferencyjnej dla płatności automatycznych

Stalexport Autostrada Małopolska SA planuje od 1 października 2020 roku zmienić stawkę opłaty za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla pojazdów kategorii 1 (auta osobowe).

We wniosku złożonym do GDDKiA koncesjonariusz informuje również o zamiarze utrzymania stawki preferencyjnej dla kierowców samochodów osobowych korzystających z płatności automatycznych. Stawki dla pozostałych kategorii pojazdów mają pozostać na obecnie obowiązującym poziomie.

Ostatnia zmiana stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla pojazdów kategorii 1 miała miejsce 1 marca 2015 r. W styczniu 2020 roku dla użytkowników płatności automatycznych stawki zostały obniżone, z 10 do 7 zł na każdym placu poboru opłat – argumentuje SAM SA.

Ile ma kosztować przejazd?

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez SAM SA do GDDKiA, stawka opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1 ma od 1 października 2020 roku wzrosnąć o 2 zł i wynosić 12 zł na każdym placu poboru opłat. Zmianom w obowiązującym cenniku towarzyszyć ma utrzymanie stawki preferencyjnej dla kierowców samochodów osobowych, którzy wnoszą opłaty poprzez elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass oraz aplikacje Autopay i SkyCash. Od października 2020 roku będą płacić za przejazd na każdej bramce o 4 zł mniej, czyli 8 zł.

Dyrekcja jest na „nie”

Z kolei GDDKiA jest przeciwna podwyżkom. Jak przyznaje, „prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy koncesyjnej”.

Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym do Stalexportu dyrekcja wskazuje m.in. błędne założenia dotyczące przygotowanej i przedstawionej przez Stalexport Autostrada Małopolska prognozy ruchu.

„Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA, ustalone są rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku”. Jak dodaje GDDKiA „planowana zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym”. Dyrekcja zwraca uwagę, że już teraz część dróg określonych w załączniku do umowy koncesyjnej jest w sposób bardzo istotny obciążona ruchem i posiada znikome rezerwy przepustowości. „Zaproponowany wzrost stawek opłat przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia ruchu na tych drogach, co może istotnie negatywnie wpłynąć na możliwości obsługi przez nie ruchu lokalnego” – ostrzega GDDKiA.

Ile kosztują autostrady płatne w Polsce?

Odcinki koncesjonowane

Autostrada A1 Rusocin-Nowa Wieś (152 km): 29,90 złotych (kat. 1) lub 71 złotych (kat. 2).

Autostrada A2 Konin-Świecko (255 km): tutaj w kategorii pierwszej są motocykle i osobówki. Za przejazd całym odcinkiem kierowcy muszą zapłacić 84 złotych.

Autostrada A4 Katowice-Kraków (60 km): 10 złotych (kat. 1), 20 złotych (kat 2). Opłatę można zmniejszyć korzystając z aplikacji Autopay, SkyCash, A4Go lub Telepass.

Odcinki zarządzane przez GDDKiA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury na autostradach zarządzanych przez GDDKiA stawka za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 zł, a dla pojazdów kategorii 2 (samochody osobowe o masie całkowitej do 3,5 tony) wynosi 0,10 zł.

A2 Konin-Stryków (99 km): 9,90 złotych (kat. 2)

A4 Wrocław-Sośnica (162 km): 16,20 złotych (kat. 2).

Czytaj też:
Uwaga kierowcy, nowy sposób płacenia za autostrady. Konin-Stryków wkrótce bez bramek