Baltic Pipe z ważną umową. Chodzi o zapewnienie ciągłości dostaw

Baltic Pipe z ważną umową. Chodzi o zapewnienie ciągłości dostaw

Baltic Pipe
Baltic Pipe Źródło:YouTube / GAZ-SYSTEM
Spółki Gaz-System i Energinet, czyli polski i duński operator gazociągu Baltic Pipe, właśnie podpisały kolejną istotną umowę. Chodzi o ciągłość dostaw.

Projekt gazociągu Baltic Pipe jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Wraz z gazoportem w Świnoujściu, pozwolił on bowiem uniezależnić się od dostaw surowca z Rosji.

Umowa pomiędzy Gaz-System i Energinet

27 kwietnia operatorzy gazociągu Baltic Pipe – Gaz-System po stronie Polski i Energinet ze strony Danii, podpisali Memorandum of Cooperation. Porozumienie ustanawia ramy współpracy pomiędzy spółkami.

Porozumienie zostało podpisane w Danii podczas uroczystej gali Baltic Pipe, zorganizowanej przez spółkę Energinet, w obecności Minister Klimatu i Środowiska rządu polskiego Anny Moskwy oraz Ministra Klimatu, Energii i Zaopatrzenia rządu duńskiego Larsa Aagaarda.

– Wspólnie ze spółką Energinet zrealizowaliśmy Baltic Pipe, kluczowy projekt dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Naszym zadaniem jako krajowego operatora jest zapewnić ciągłość dostaw gazu ziemnego gazociągiem podmorskim, ale patrzymy też w przyszłość – w stronę nowych źródeł energii. Wpisując się w cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej, chcemy mieć udział w ograniczeniu emisyjności gospodarki europejskiej. Podpisane porozumienie umożliwia podjęcie przez obie spółki skoordynowanych działań dla opracowania ram legislacyjnych oraz wdrożeniowych dla rozwiązań technicznych w obszarze przesyłu biometanu i wodoru – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Opierając się na pozytywnych doświadczeniach zdobytych podczas budowy Baltic Pipe, Energinet i GAZ-SYSTEM koncentrują się obecnie na „przyspieszonej dekarbonizacji poprzez zielone gazy” i „zwiększaniu regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu” – mówił Thomas Egebo, Prezes Zarządu Energinet.

Strony porozumienia uzgodniły, że będą aktywnie współdziałać przy realizacji priorytetów sektorowych przyszłej polskiej i duńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r.

Czytaj też:
Norweski gaz płynie do Polski z pełną mocą. Baltic Pipe osiągnął docelową przepustowość
Czytaj też:
Przerwa w działaniu Baltic Pipe. Norweski gaz nie będzie płynął do Polski

Źródło: WPROST.pl / GAZ-SYSTEM