Przemysł dalej w gazie. Produkcja motorem napędowym gospodarki

Przemysł dalej w gazie. Produkcja motorem napędowym gospodarki

Taśma produkcyjna w fabryce samochodów
Taśma produkcyjna w fabryce samochodów / Źródło: Shutterstock / Jenson
Produkcja przemysłowa ponownie wzrosła. Kolejny miesiąc stanowi motor napędowy polskiej gospodarki. Poznaliśmy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 12,6 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br”. – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

W większości głównych grupowaniach przemysłowych w lipcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 15,7 proc., dóbr związanych z energią – o 10,3 proc., dóbr inwestycyjnych – o 7,2 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 6,4 proc. Zmniejszyła się nieznacznie produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,1 proc., podano także.

Zanotowany wzrost jest ponownie większy od tego, który przewidywali eksperci. Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 10,5 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej

Znaczące wzrosty zanotowano także w produkcji sprzedanej przedsiębiorstw. Wzrosła ona o 9,8 proc. r/r w lipcu 2021 r., poinformował GUS. W ujęciu miesięcznym spadła o 3,9 proc.

„Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 25,9 proc., metali – o 22,3 proc., wyrobów z metali – o 21,5 proc., maszyn i urządzeń – o 18,6 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,6 proc., w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 13,8 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 12,2 proc”. – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:
Dolar się umacnia, a złoty bez większych zmian. Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie zaskoczyły

Źródło: GUS
 0

Czytaj także