Testy na koronawirus na koszt rolnika i praca na kwarantannie. Są wytyczne ws. pracowników sezonowych

Testy na koronawirus na koszt rolnika i praca na kwarantannie. Są wytyczne ws. pracowników sezonowych

Praca sezonowa, zdjęcie ilustracyjne
Praca sezonowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / nick barounis
Gdy w związku z pandemią koronawirusa zamknięto granice, brak pracowników sezonowych, głównie osób przyjeżdżających z Ukrainy, stał się zmorą dla polskich rolników. Czy Ukraińcy jeszcze w tym sezonie pomogą m.in. w zbiorach polskich truskawek, ogórków czy jabłek? Czy muszą przejść kwarantannę? Jakie są zasady ich zatrudniania? Pojawiły się wytyczne ws. ułatwień w przyjeździe pracowników sezonowych.

We wtorek 12 maja opublikowane zostały rozwiązania umożliwiające przyjazd do Polski pracowników do prac sezonowych w rolnictwie. Opracowano je we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi. – Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich – skomentował minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Wcześniej, w tarczy antykryzysowej, uwzględnione zostały – zaproponowane przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego – rozwiązania, które uprościły przepisy związane z prawem pobytu obcokrajowców w naszym kraju w czasie pandemii. Mogą oni legalnie przebywać w Polsce, nawet po upływie ważności wizy i legalnie pracować podczas stanu epidemii oraz do 30 dni po niej.

Teraz rząd zajął się projektowaniem rozwiązań dotyczących pracowników sezonowych przyjeżdżających z zagranicy. Przypomnijmy, że na razie granice są zamknięte, ale możliwy jest ruch pracowników transgranicznych. Celem procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i rolnikom, a także wdrożenie w gospodarstwach zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W dokumencie ministerstwa rolnictwa znalazły się procedury zapobiegawcze dotyczące zapewnienia transportu i warunków kwarantanny, procedury ograniczające rozpowszechnianie się koronawirusa oraz procedury, które należy zastosować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

24 godziny na dotarcie do gospodarstwa

Cudzoziemiec po przekroczeniu granicy Polski ma przejść obowiązkowy pomiar temperatury. Jego dane trafią do systemu EWP celem objęcia danej osoby 14-dniową kwarantanną. Pracownik w ciągu 24 godzin ma trafić do docelowego gospodarstwa transportem zorganizowanym np. busem bądź transportem zapewnionym przez rolnika. Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny. Pracownik odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa.

Testy na koszt rolnika

Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie pracownikowi wykonania wymazu do testu PCR, który ma wykluczyć zakażenie koronawirusem. „Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza” – czytamy w rekomendacjach resortu zdrowia. „Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej” – brzmią wytyczne.

Co ciekawe, pracownicy z zagranicy w trakcie 14-dniowej kwarantanny będą mogli wykonywać swoje obowiązki. „Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo” – czytamy w rozporządzeniu.

Przestrzegania kwarantanny przestrzega policja. Za jej złamanie grozi kara nawet 30 tys. złotych. Dwutygodniowa kwarantanna może zostać skrócona. Warunkiem jest ponowne badanie PCR najwcześniej w 7. dniu kwarantanny. Ponownie koszt testu ma pokryć rolnik. Ministerstwo w rekomendacjach publikuje także wytyczne dotyczące warunków zakwaterowania – maksymalnej dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach, transportu itd.

Wskazane rękawiczki i maseczki

Ministerstwo zaleca, by pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni przy zbiorze owoców miękkich, warzyw zielonych jedzonych na surowo oraz pracujący przy obróbce żywności stosowali zarówno osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane. Gospodarz musi zapewnić swoim pracownikom środki ochrony, higieny, zamieścić informacje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, a także posiadać termometr do codziennego pomiaru temperatury. Temperatura powyżej 37 stopni C kwalifikuje do odsunięcia pracownika od świadczenia pracy, pozostania na kwaterze i częstszego pomiaru temperatury. Jeśli temperatura rośnie – wskazana jest teleporada. Resort rekomenduje pracę w małych grupach, ograniczenie kontaktów i monitorowanie stanu zdrowia pracowników.

Czytaj też:
Minister rolnictwa dla „Wprost”: Działanie obrońców praw zwierząt jak hitlerowska propaganda przeciwko Żydom

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi