Będzie zakaz promocji mięsa? Polscy rolnicy zabierają głos

Będzie zakaz promocji mięsa? Polscy rolnicy zabierają głos

Czerwone mięso
Czerwone mięso / Źródło: Pexels / mali maeder
„Komisja Europejska prowadzi w tym roku ocenę skutków, aby zdecydować w jaki sposób należy zrewidować politykę promocyjną, aby była bardziej wydajna, ale także aby lepiej przyczynić się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju strategii „Od pola do stołu” – napisała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

KRIR informuje, że „Copa-Cogeca [unijna organizacja rolnicza] otrzymała informacje bezpośrednio od działu DG AGRI odpowiedzialnego za promocję, że przegląd, pod silną presją wiceprzewodniczącego wykonawczego [KE, Hansa] Timmermansa, może pójść jeszcze dalej i zakończyć promocję mięsa (nawet jeśli jest produkowane w sposób zrównoważony) oraz wielu innych produktów (niektórych oznaczeń geograficznych, wina i innych), a promowane będą tylko zrównoważone owoce i warzywa”, czytamy w komunikacie.

Polscy rolnicy chcą odpowiedzi

Polscy rolnicy są tymi faktami zaniepokojeni i w związku z nimi w styczniu 2021 r. zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o informację jakie stanowisko zajmie w tej sprawie resort rolnictwa.

Ta odpowiedź została udzielona przez resort w kwietniu. Jak czytamy w komunikacie KRIR resort napisał, że „polityka promocji rolnictwa UE ma na celu zwiększenie świadomości na temat jakości produktów żywnościowych UE i zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego. Ocena polityki wykazała, że zasadniczo osiągnęła swoje cele. Ocena nie wykazała większych niespójności z innymi politykami UE, ale stwierdzono, że polityka promocyjna może być lepiej dostosowana do priorytetów politycznych i w szczególności przyczynić się do realizacji celów strategii „od pola do stołu”. Przegląd polityki powinien zwiększyć jej wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję, zgodnie ze zmieniającą się dietą, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zwiększeniu skuteczności polityki we wspieraniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego”.

KE zakłada następujące opcje kontynuowania polityki:

Bazowanie na obecnym sukcesie: ta opcja polegałaby na kontynuowaniu unijnej polityki promocyjnej w oparciu o obecne przepisy oraz o kryteria wyboru i oceny stopnia dostosowywania programów promocyjnych do celów strategii od pola do stołu lub z innymi przyszłymi zmianami w polityce. W oparciu o obecną unijną politykę promocyjną, na podstawie art. 8 rozporządzenia 1144/2014 KE ustanawia w drodze decyzji na każdy rok Roczny Program Prac, w którym określa cele i priorytety operacyjne, zarówno w odniesieniu do działań skierowanych na rynek wewnętrzny UE jak również na rynek krajów trzecich, co wykazuje zdolność polityki do dostosowania się do nowych wyzwań wynikających m.in. ze strategii „od pola do stołu”.

Skoncentrowanie zakresu polityki: przyjęcie tego kierunku spowodowałoby skoncentrowanie wsparcia - na rynku wewnętrznym UE - na działania promocyjne i informacyjne wspierające zrównoważoną produkcję i konsumpcję rolną, zgodnie ze strategią „od pola do stołu'' i europejskim planem walki z rakiem, zachęcając konsumentów do diety. Natomiast w przypadku działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynkach poza UE (tzw. rynek krajów trzecich) skoncentrowanie wsparcia na międzynarodowym wymiarze „Od pola do stołu” i konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego.

Przegląd warunkowości/kwalifikowalności: scenariusz ten mógłby pociągać za sobą wprowadzenie nowych wymogów dotyczących warunkowości i kryteriów kwalifikowalności, które zachęciłyby wnioskodawców do podejmowania działań promocyjnych i informacyjnych, które realizowałyby cele strategii „od pola do stołu”. Takie podejście mogłoby wiązać się z wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów (np. mięsa czerwonego).

Resort rolnictwa jest za kontynuacją działań

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasadnym jest kontynuowanie unijnej polityki promocyjnej w oparciu o obecne przepisy oraz przy założeniu dostosowywania priorytetów operacyjnych rocznego programu prac do celów wynikających z innych polityk UE.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie popiera opcji trzeciej, która zakłada przegląd warunkowości/kwalifikowalności, co może skutkować całkowitym wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów (np. mięsa czerwonego)” – czytamy w opracowaniu KRIR.

Konsultacje społeczne potrwają do dnia 23 czerwca 2021 r. Będą dotyczyły poglądów na temat tego, w jaki sposób polityka promocyjna może zwiększyć swój wkład w promowanie bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz bardziej zbilansowanej diety zgodnie ze strategiami Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodność” oraz planem „Europa pokonująca raka”.

Czytaj też:
Mascarpone: delikatny ser, składnik tiramisu. Przepisy z mascarpone

Źródło: KRIR
+
 0

Czytaj także