Obowiązkowa kwarantanna po przybyciu do Polski. Dotyczy podróżnych z trzech krajów

Obowiązkowa kwarantanna po przybyciu do Polski. Dotyczy podróżnych z trzech krajów

Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne
Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / alice-photo
Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski z Indii, Brazylii i Republiki Południowej Afryki będą poddawane obowiązkowej kwarantannie. Przedstawiamy szczegóły, które zostały zapisane w rozporządzeniu.

Podróżnych z innych miejsc z kwarantanny będzie zwalniać po prostu negatywny wynik testu na COVID-19. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Co z kwarantanną? Obowiązujące zasady

„Do dnia 5 czerwca 2021 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Osoba, która będzie przekraczać granicę musi przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu i numerze telefonu. Musi też odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Z rozporządzenia wynika też, że do dnia 5 czerwca 2021 roku obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy Polski stosuje się także do osoby przekraczającej morski odcinek granicy Rzeczypospolitej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką. Tutaj – niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce.

Dla osób przekraczających granicę Polski okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia. „Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostycznego wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego" – czytamy w przepisach. Z kwarantanny po przylocie samolotem również zwalnia negatywny wynik testu.

Kogo kwarantanna nie obowiązuje?

Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu.

Z kwarantanny zwolnione są również osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw ciekłych, a także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

W katalogu osób zwolnionych z odbywania kwarantanny znaleźli się także m.in. członkowie obsad pociągów transportu towarowego, kierowcy drogowego transportu towarowego wykonujący taki transport pojazdami lub zespołami pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, a także kierowcy wykonujący przewóz osób w pojazdach przystosowanych do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Kwarantanny nie muszą odbywać także członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci, a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy. Do katalogu osób zwolnionych z kwarantanny wprowadzono również osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19.

Kwarantanna dla osób przyjeżdżających z Brazylii, Indii i RPA

Jest jednak przypadek, kiedy negatywny wynik testu nie zwalnia z kwarantanny automatycznie. Dotyczy to – jak wynika z przepisów – osób przekraczających granicę Polski, które rozpoczęły podróż z terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Indii albo Republiki Południowej Afryki.

Tutaj okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. (PAP)Czytaj też:
Zmiany w obostrzeniach od 29 maja. Imprezy na 25-50 osób będą dozwolone