Koronawirus nauczył nas robić zakupy. Kupujemy jak nasze babcie, z listą sprawunków

Koronawirus nauczył nas robić zakupy. Kupujemy jak nasze babcie, z listą sprawunków

Sytuacja epidemiczna i nasilone dyskusje dotyczące aspektów zdrowotnych spowodowały, że prawie 60 proc. z nas zaczęło zwracać większą uwagę na swoje zdrowie fizyczne, blisko połowa – na swoją kondycję psychiczną, a 32 proc. stosować lepszą dietę. Te aspekty oraz zamknięcie obiektów sportowych prawdopodobnie przyczyniły się również do tego, że prawie 30 proc. respondentów zaczęło więcej ćwiczyć w domu, jednak w przypadku większości nie będzie to trwała zmiana. Długoterminowo zmiany w naszym stylu życia, spowodowane wybuchem pandemii mogą mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia Polaków, bowiem ponad połowa respondentów deklaruje, że zwiększone zainteresowanie zdrowiem fizycznym jest dla nich stałą zmianą, 50 proc. badanych już zawsze będzie się zdrowo odżywiać, a niemal połowa bardziej dbać o swoją kondycję psychiczną.

Korzystny wpływ epidemii na relacje społeczne

Wybuch epidemii spowodował również szereg zmian społecznych. Większa ilość czasu spędzanego w domu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dystraktorów, spowodowała, że częściej poddawaliśmy się refleksji na życiem własnym i innych, staliśmy się bardziej empatyczni, a także w większym stopniu skupiliśmy się na życiu rodzinnym. Prawie połowa z nas zaczęła poświęcać więcej czasu swoim bliskim i według deklaracji 56 proc. badanach zmiana ta ma szansę utrzymać się w ich życiu na stałe. Wzrosło także nasze zainteresowanie innymi ludźmi – niemal 40 proc. respondentów deklaruje, że zaczęło częściej zastanawiać się nad ich losem, a 27 proc. zwracać uwagę na ich sytuację finansową. W dłuższej perspektywie trend ten ma szansę przełożyć się na większe zaangażowanie społeczeństwa w działania prospołeczne. Jak pokazuje badanie – ponad 40 proc. internautów informuje, że częstsze przejmowanie się losem innych oraz zaangażowanie się w pomoc ludziom i instytucjom pozostanie w ich życiu na dłużej.

Czytaj też:
Gotówka powoli umiera. Dwa finansowe rekiny już zarabiają na tym krocie
Czytaj też:
Największe święto konsumpcji poważnie zagrożone. Stawi czoła pandemii?

Opracował:
Źródło: Mindshare
 0

Czytaj także