Ostatni moment, by dostać 1,4 tys. złotych miesięcznie. ZUS: Wnioski przyjmujemy do 31 sierpnia

Ostatni moment, by dostać 1,4 tys. złotych miesięcznie. ZUS: Wnioski przyjmujemy do 31 sierpnia

Praca na budowie, zdjęcie ilustracyjne
Praca na budowie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Daniel Ferrer Paez
Do 31 sierpnia można składać wnioski o tzw. dodatek solidarnościowy. Dotychczas w ramach tej formy wsparcia wypłacono już 271 milionów złotych.

Dodatek solidarnościowy – co to jest?

Dodatek solidarnościowy jest to wsparcie o wysokości 1,4 tys. złotych miesięcznie przysługujące osobom, które straciły pracę z powodu pandemii koronawirusa. Można je otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składki emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom , świadczenie przyznawane jest maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została rozwiązana po 15 marca 2020 r., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Aby zakwalifikować się do przyznania dodatku, należy spełnić kilka warunków.

Dodatek solidarnościowy – kto może go otrzymać?

O świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu COVID-19 pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek solidarnościowy – jak złożyć wniosek?

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. – Wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Z naszych danych wynika, że częściej o środki wnioskują kobiety – 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków – ok. 32 proc. – pochodzi od osób między 26. a 35. rokiem życia" – poinformowała prof. Gertruda Uścińska.

Czytaj też:
Maląg: Trwają prace nad planem działania w przypadku drugiej fali koronawirusa

Źródło: PAP / Wprost.pl