Maseczki w miejscu pracy. Jest nowe rozporządzenie Rady Ministrów

Maseczki w miejscu pracy. Jest nowe rozporządzenie Rady Ministrów

Maseczka w miejscu pracy
Maseczka w miejscu pracy Źródło: Shutterstock / Halfpoint
Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jeden z zapisów dotyczy obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy.

2 grudnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednym z najważniejszych zapisów jest ten dotyczący obowiązku noszenia maseczek w miejscach pracy.

Obowiązek noszenia maseczki dotyczy także „w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej”. I właśnie ta druga część stanowi istotną zmianę względem wcześniej proponowanych rozwiązań. Do najnowszego rozporządzenia dodano możliwość uchylenia obowiązku przez pracodawcę.

Maseczki w miejscu pracy. Ułatwienie dla pracodawców

Jest to wbrew pozorom ukłon w stronę pracodawców. W ostatnich tygodniach wielu przełożonych skarżyło się na brak możliwości egzekwowania przepisów. Nawet jeśli kazali pracownikom chodzić w maseczkach, to część z nich odmawiała, bo pozwalało im na to prawo. Stąd pomysł obowiązkowego noszenia maseczek, który obowiązuje od soboty. Teraz rząd chce go nieco złagodzić tak, aby w uzasadnionych przypadkach pracodawca mógł pozwolić na pracę bez maseczek. Taka możliwość ma dotyczyć pracowników, którzy nie mają styczności z klientami, czy osobami spoza firmy.

Nowe rozporządzenie weszło w życie 2 grudnia.

Czytaj też:
Zmiana zasad dotyczących maseczek. Duża nowość w miejscach pracy