Pomoc dla 45 branż, rząd przyjął nowelę. Umorzenie subwencji na 7,5 miliarda

Pomoc dla 45 branż, rząd przyjął nowelę. Umorzenie subwencji na 7,5 miliarda

Restauracja w dobie koronawirusa, zdjęcie ilustracyjne
Restauracja w dobie koronawirusa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / MikeDotta
Rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie tzw. Tarczy 1.0, w ramach której proponuje dodatkową pomoc dla branż „szczególnie dotkniętych ponownymi ograniczeniami”.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto uchwałę, która zmienia uchwałę ws. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm (to tzw. Tarcza Finansowa 1.0). Rząd chce umożliwić umarzanie do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach tarczy tym przedsiębiorcom, którzy działają w branżach „szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-10”.

Na ten cel (umorzenie subwencji) rząd zamierza przeznaczyć 7,5 miliarda złotych. „Nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Stabilizacja finansowa wspieranych przedsiębiorstw powinna przyczynić się do szybszego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RM.

Które branże skorzystają z umorzenia do 100 proc. subwencji? Lista PKD

„Od jesieni 2020 r., niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (m.in. muzea), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia czy rozrywka, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii COVID-19” – podkreśla rząd w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Rząd przedstawił listę 45 branż, które mogą skorzystać ze wspomnianego umorzenia. Zaznaczono, że katalog branż będzie mógł być rozszerzony. Kody tych branż w PKD to:

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • Ruchome placówki gastronomiczne;
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Działalność związana z projekcją filmów;
 • Działalność fotograficzna;
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • Działalność agentów turystycznych;
 • Działalność pośredników turystycznych;
 • Działalność organizatorów turystyki;
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • Działalność fizjoterapeutyczna;
 • Działalność paramedyczna;
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny;
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • Działalność obiektów kulturalnych;
 • Działalność muzeów;
 • Działalność obiektów sportowych;
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • Pozostała działalność związana ze sportem;
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
 • pozostałe drukowanie;
 • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • introligatorstwo i podobne usługi;
 • działalność agencji reklamowych;
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także