Odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach

Odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach

Biuro, zdj. ilustracyjne
Biuro, zdj. ilustracyjne Źródło:Unsplash / Amy Hirschi
W czasach zarazy firma potrzebuje nowego lub innego zarządu. Dynamiczna zmiana otocznia biznesowego, prawnego, frustracja i lęk pracowników, rozczarowanie akcjonariuszy to wszystko stawia obecne zarządy spółek w obliczu ogromnego wyzwania, jakim jest dostosowanie firmy do nowej rzeczywistości.

Potrzebie transformacji towarzyszy wyścig z czasem i ograniczony dostęp do różnych zasobów, w tym ludzkich. Menedżerowie utracili bowiem możliwość bezpośredniego wywierania wpływu i motywowania. Brak możliwości bezpośredniej obserwacji kondycji psychofizycznej pracowników i odczytywania niewerbalnej komunikacji stanowiącej ponad 50 proc. przekazu niewątpliwie utrudnia kryzysowe zarządzanie. Obecna sytuacja jak w soczewce obnaża umiejętności przywódcze zarządów i bezlitośnie demaskuje wcześniej popełnione błędy biznesowe. W efekcie w wielu spółkach narodzi się potrzeba powołania nowej kadry zarządzającej lub radykalnej zmiany sposobów działania dotychczasowej.

Prezes – mistrz kuchni

Wydaje się, że jeszcze nigdy we współczesnej ekonomii nie było tak wymagającej sytuacji. Zarządy muszą stawić czoła wielu zjawiskom w jednym czasie. Gwałtowne wyhamowanie gospodarki, lawinowa digitalizacja procesów wymuszona potrzebą utrzymania społecznego dystansu, wreszcie zarządzanie zdrowiem psychicznym organizacji to tylko niektóre wyzwania.

Kluczem może się okazać warsztat zarządczy prezesa typu fusion (trochę tego, trochę tamtego). Finezja, świadome i precyzyjne dopasowywanie stylu przywództwa do okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych może stanowić o sukcesie. Obecna sytuacja wymaga niemal schizofrenicznych postaw lidera, z jednej strony przywódcy demokratycznego, stymulującego kreatywność, zaangażowanie i motywację zespołu, z drugiej zaś generała, dyrektywnie, zdecydowanie i bezzwłocznie podejmującego działania w warunkach wojny rynkowej.

Wykorzystanie szerokiego spektrum umiejętności przywódczych przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności i dobrej komunikacji z zespołem zapewne udaje się tylko nielicznym, wybitnym menadżerom. Warto więc przeanalizować, czy u steru jest właściwa osoba, bo proces zmiany lidera jest trudny, aczkolwiek bywa konieczny, jeśli chcemy, aby spółka przetrwała i rozwijała się dalej.

Idealny zarząd jest jak dobrze zbilansowana dieta – smaczna i bez zbędnych kalorii

Zarząd to zespół. O jego sukcesie decyduje nie tylko siła jednostek, ale przede wszystkim dobra współpraca i maksymalne wykorzystanie twardych kompetencji zawodowych wszystkich jego członków. Dobrze skomponowany zarząd to różnorodna perspektywa i zabezpieczanie interesu spółki oraz identyfikacja ryzyka w każdym z obszarów jej funkcjonowania. Szanse i zagrożenia są wszędzie. Decyzje podejmowane bez względu na to, czy dotyczą łańcucha dostaw, produkcji, sprzedaży, marketingu, finansów, czy HR, mogą decydować o sukcesie lub porażce organizacji. Duże korporacje od lat zdają sobie sprawę z tego, że formalne zarządy wpisane do KRS, niezbędne do reprezentacji wobec instytucji prawa polskiego, to tylko konieczny element formalnej egzystencji. Tak naprawdę o sukcesie organizacji często decyduje ciało nazywane rozszerzonym zarządem, radą dyrektorów czy wreszcie komitetem sterującym. O sukcesie firmy zawsze decydują ludzie, dlatego szczególnie w trudnych czasach warto się zastanowić nad tym, czy mamy odpowiednich.

Autor: Agnieszka Jabłońska, Executive Search & Recruitment Director, BIGRAM

Czytaj też:
Usługi HR w dobie kryzysu
Czytaj też:
Outplacement. Czy to narzędzie rzeczywiście pomaga?