100 proc. udziałów BGK Nieruchomości w rękach Polskiego Funduszu Rozwoju

100 proc. udziałów BGK Nieruchomości w rękach Polskiego Funduszu Rozwoju

Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus Źródło:Newspix.pl / BARTOSZ JANKOWSKI
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 100 proc. akcji spółki zależnej BGK Nieruchomości. Nabywcą jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Strony nie ujawniły wartości transakcji, podał bank.

– Sprzedaż BGK Nieruchomości to realizacja wcześniej przyjętej strategii porządkowania grupy kapitałowej BGK. Zakładała ona, by funduszami, w których inwestorem jest BGK, zarządzała jedna instytucja - Polski Fundusz Rozwoju. Celem banku było oddzielenie roli inwestora od funkcji zarządzającego aktywami (asset managera) i skupienie się na roli inwestora kapitałowego w tych funduszach – czytamy w komunikacie.

Spółce BGK Nieruchomości została powierzona realizacja pilotażu programu Mieszkanie+. Pilotaż zaowocował m.in. wypracowaniem modelu biznesowego budowy mieszkań na wynajem oraz umowy najmu z opcją dojścia do własności. W konkursach dla architektów jury wybrało projekty wzorcowego domu wielo- i jednorodzinnego. W czerwcu tego roku odbyło się także Forum Dialogu Mieszkaniowego, podczas którego zainicjowano rozmowy w gronie osób, które uczestniczą w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce, podkreślono w materiale.

– Sprzedając BGK Nieruchomości, realizujemy przyjętą wcześniej strategię. Spółka z powodzeniem zrealizowała pilotaż programu Mieszkanie+, będąc w grupie kapitałowej BGK. Teraz BGK Nieruchomości zmieniła nazwę na PFR Nieruchomości. W nowej strukturze, składającej się z Polskiego Funduszu Rozwoju i spółek: PFR Nieruchomości oraz PFR TFI, skumulowane zostały wiedza i kompetencje, dzięki którym będzie kontynuowany program Mieszkanie+ – powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

PFR Nieruchomości będzie realizować wypracowane w pilotażu rozwiązania. BGK pozostanie inwestorem w dwóch funduszach mieszkaniowych (Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN, Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN), którymi zarządza spółka PFR Nieruchomości.

– Bank będzie nadal realizował działania rozwijające mieszkalnictwo społeczne, komunalne i socjalne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami. W tym celu prowadzi kilka programów: Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (Fundusz Dopłat) oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Są one częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego – wskazano także w komunikacie.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews