PKO BP sprzedał najwięcej kredytów hipotecznych w II kwartale 2018 r.

PKO BP sprzedał najwięcej kredytów hipotecznych w II kwartale 2018 r.

Nowy ranking FinAi
Nowy ranking FinAi 
Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych na całym rynku wyniosła 14 mld zł w II kwartale br., z czego najwięcej – 4 mld zł – w grupie PKO Banku Polskiego. Grupa pozostaje liderem rynku kredytów hipotecznych z portfelem o wartości prawie 105,5 mld zł na koniec czerwca 2018 roku, podał bank.

– GK PKO zajmuje pierwszą pozycję na rynku w grupie banków ankietowanych w raporcie PRNews, z ok. 29 proc. udziałem w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, utrzymując znaczącą przewagę nad pozostałymi konkurentami. Zgodnie z raportem, wartość całego portfela kredytów hipotecznych na koniec czerwca br. przekroczyła 400 mld zł, z czego ponad 105 mld zł stanowił portfel GK PKO Banku Polskiego. Coraz większe znaczenie zyskuje PKO Bank Hipoteczny, którego wartość portfela stanowi już ok. 20 proc. całego portfela kredytów hipotecznych GK PKO – czytamy w komunikacie.

Według PR News, w II kw. br. grupa PKO BP utrzymała pierwszą pozycję w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych z wynikiem 4 mld zł.

Wartość portfela kredytów hipotecznych PKO Bank Hipotecznego przekroczyła 20 mld zł na koniec września, a od początku tego roku zwiększyła się o 4 mld zł.

– Już dziś PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Mamy ambicje, by zaliczać się do jednej z najbardziej rentownie rosnących i solidnych europejskich instytucji finansowych i w nowoczesny sposób zapewniać stabilne, długoterminowe źródła finansowania w ramach GK PKO, jednej z największych grup finansowych w naszej części Europy – powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.

W 2018 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 5 emisji hipotecznych listów zastawnych - jedną o wartości 500 mln euro i 4 emisje denominowane w PLN o łącznej wartości nominalnej 1,36 mld zł.

– Nasze tegoroczne emisje zostały znakomicie przyjęte przez inwestorów, pomimo zmiennego rynku. To kolejne potwierdzenie, że jesteśmy szybko rozwijającym się liderem rynku banków hipotecznych – powiedziała także Strugała.

Wartość wyemitowanych przez PKO BH i pozostających w obrocie listów zastawnych na koniec września 2018 roku wyniosła 12,5 mld zł.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i obecnie jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.