Sejm przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Sejm przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Droga
Droga Źródło: Unsplash / Vidar Nordli-Mathisen
Sejm przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Ustawa trafi teraz do Senatu.

– Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych realizuje jedną z obietnic tzw. piątki premiera Morawieckiego. Utworzenie FDS pomoże samorządom, które nie są w stanie zwiększyć wydatków własnych na drogi, poprzez udzielenie im wsparcia w postaci finansowania na szczeblu krajowym. Oznacza to likwidację istotnej bariery rozwojowej spowodowanej niezadowalającym standardem dróg powiatowych i gminnych. Fundusz ma mieć do dyspozycji 6 mld zł, a do 2028 r. – 36 mld zł – czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

Zasadniczo samorządy o przyznanie dofinansowania ze środków FDS będą ubiegać się w konkursach. Wysokość dofinansowania ze środków FDS będzie zależeć od dochodów jednostki samorządu terytorialnego (JST) – im niższy dochód własny JST, tym większa wartość dofinansowania, ale maksymalnie do 80 proc. kosztów realizacji jednego zadania powiatowego lub gminnego (z wyłączeniem zadań obronnych, które będą finansowane z Funduszu w całości). Wysokość dofinansowania jednego zadania powiatowego lub gminnego nie będzie mogła przekroczyć 30 mln zł. Z Funduszu będzie można dofinansować także zadania wieloletnie.

Z Funduszu będzie można również dofinansować zadania mostowe, ale tylko takie, którym przyznano wsparcie na przygotowanie inwestycji z rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów.

Jak zapowiadano wcześniej, Projektowana ustawa pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach w 2019 r.

Źródło: ISBnews