Będzie rewolucja w planowaniu przestrzennym i warunkach zabudowy? Ministerstwo odpowiada

Będzie rewolucja w planowaniu przestrzennym i warunkach zabudowy? Ministerstwo odpowiada

Budowa
Budowa / Źródło: Pixabay / Nikguy
Jak podaje „Rzeczpospolita” nadchodzą duże zmiany w prawie budowlanym. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie dotyczącym planowania przestrzennego. Największe z nich obejmą tworzenie planów miejscowych oraz wydawanie tzw. wuzetek, czyli Warunków Zabudowy. Wprowadzony zostanie także Normatyw Planistyczny, który ma zapobiec samowolce budowlanej. Normatyw ma wskazywać jakie w danym obszarze jest zapotrzebowanie na budynku użyteczności publicznej jak szkoły czy przedszkola. Pomogą także w planowaniu tras komunikacji zbiorowej.

Ministerstwo potwierdza

Poprosiliśmy o komentarz do informacji opublikowanych przez „Rzeczpospolitą”. W odpowiedzi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że – od połowy maja przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju działa zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Głównym zadaniem zespołu jest wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, w sposób szczególny obejmującej zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo budowlane. Prace zespołu są kontynuacją dotychczasowych działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego.

Czytaj też:
Artur Soboń: Jeśli w branży mieszkaniowej nie ma udziału państwa, to tracą na tym wszyscy

Efektem prac będzie opracowanie zmian legislacyjnych, które spowodują uproszczenie, skrócenie oraz zmniejszenie represyjności procesu inwestycyjno-budowlanego oraz poprawią funkcjonowanie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów prorozwojowych i przyjaznych inwestorowi, jednocześnie chroniących konstytucyjne prawa innych uczestników tych procesów.

Jedną z propozycji podzespołu ds. planowania przestrzennego jest rozwiązanie problemów związanych z ładem przestrzennym. Praktyka stosowania obowiązujących przepisów prowadzi do chaotycznej zabudowy, nieprzewidywalności przestrzeni, utrudniającej nie tylko lokalizacje inwestycji, ale prowadzi do nieoczekiwanego pogorszenia warunków życia społeczności. – komentuje Ministerstwo.

Analizowane w ramach prac podzespołu propozycje to ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad zagospodarowania przestrzeni w aktach prawa miejscowego:

  • planie przeznaczenia, sporządzanym obowiązkowo dla całego obszaru gminy;
  • planie zabudowy, sporządzanym dla terenu określonego w planie przeznaczenia, jako podstawa wydawania zgody budowlanej;
  • normatywie urbanistycznym - warunki wiążące dla terenów przewidzianych pod zabudowę, ale nieobjętych planem zabudowy.

Nowe założenia są efektem pracy specjalnego zespołu ds. opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego powołanego wewnątrz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, i którego prace nadzorował Sekretarz Stanu Artur Soboń, z którym niedawno rozmawialiśmy.

Ostrzeżenie za samowolkę

Zmiany w prawie mają wprowadzić także mechanizm ostrzegawczy dla deweloperów, którzy rozpoczną budowę przed otrzymaniem pozwolenia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie miał możliwość wezwania do usunięcia samowoli budowlanej. Jeśli inwestor nie zastosuje się do ostrzeżenia, rozpocznie się postępowanie administracyjne w tej sprawie.

W odpowiedzi na nasze pytanie, Ministerstwo twierdzi, na tym etapie prac jest za wcześnie, aby powiedzieć, od kiedy są możliwe takie zmiany. Zależy to przede wszystkim od przejęcia efektów prac podzespołu ds. planowania przez zespół doradczy, a potem przez MIiR. Formalnie projekt mógłby zostać zgłoszony przez rząd parlamentowi po przyjęciu przez Radę Ministrów.

Źródło: Rzeczpospolita / własne
 0

Czytaj także