Kredyt a pożyczka – różnice. Co warto wybrać?

Kredyt a pożyczka – różnice. Co warto wybrać?

Czy w ofercie banków można znaleźć kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?
Czy w ofercie banków można znaleźć kredyt gotówkowy bez zaświadczeń? Źródło: Materiały partnera
Wnioskując o dodatkowe środki, możemy za ich pomocą sfinansować niemal każdy swój cel. Wszystko jednak zależy od produktu. Czym różni się kredyt od pożyczki?

Głównym celem wnioskowania zarówno o pożyczkę, jak i kredyt jest pozyskanie dodatkowych środków. Warto jednak wiedzieć o tym, że są to zupełnie różne produkty, choć często ich nazwy używane są zamiennie. Kredyt i pożyczka są udzielane na podstawie całkiem odrębnych przepisów prawa, których zadaniem jest zdefiniowanie warunków wzięcia i spłaty zobowiązania, a także obowiązków oraz zapisów umowy, która dotyczy obydwu stron. Czym więc jest kredyt, a czym pożyczka? Jakie są między nimi różnice? Sprawdź!

Co to jest pożyczka? Definicja i wyjaśnienie

Zapisy dotyczące zasad funkcjonowania pożyczek są opisane w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim. Według definicji, pożyczka jest zobowiązaniem, na podstawie którego pożyczkodawca przenosi na własność pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub innych rzeczy, o których jest mowa w umowie. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest zaś spłata zobowiązania w ustalonym i określonym w umowie terminie oraz kwocie – wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi, wynikającymi z umowy. Pożyczka może być udzielona nie tylko przez bank, ale każdą osobę fizyczną lub prawną. Co ważne, nie musi ona dotyczyć jedynie środków finansowych, ale może być również rzeczą określoną, co do gatunku. Spłata pożyczki może się odbyć jednorazowo lub w systemie ratalnym – wówczas pożyczkobiorca jest zobowiązany regularnie spłacać swoje zobowiązanie, np. co tydzień, co miesiąc lub w innym ustalonym terminie.

Podsumowując, do najważniejszych cech pożyczki zalicza się następujące parametry:

 • pożyczka może być udzielona zarówno przez banki, instytucje pozabankowe, jak i osoby fizyczne,
 • umowa pożyczki nie musi być odpłatna,
 • pożyczki nie muszą stanowić jedynie pieniądze – mogą to być różnego rodzaju przedmioty,
 • umowę pożyczki można zawrzeć pisemnie lub ustnie – pod warunkiem, że wartość przedmiotu umowy nie będzie wyższa niż 1 000 zł,
 • brak jest odgórnie ustalonych wymogów, co do treści umowy pożyczki,
 • pożyczka może zostać przeznaczona na dowolny cel,
 • regulacje prawne dotyczące pożyczki są zawarte w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim,
 • pożyczka może być spłacona jednorazowo lub na raty,
 • pożyczki są udzielane nawet osobom zadłużonym, bez weryfikacji w BIK-u i innych bazach dłużników,
 • pożyczka może zostać udzielona od ręki – nawet w kilka minut.

Pożyczki udzielane przez firmy pozabankowe

Bardzo popularne są obecnie pożyczki dostępne w firmach pozabankowych. Klienci najchętniej korzystają z dwóch produktów, a mianowicie chwilówek oraz pożyczek ratalnych. Chwilówka jest pożyczką udzielaną na krótki okres, który zwykle wynosi kilkadziesiąt dni. Maksymalna kwota pożyczki jest niewielka – zazwyczaj jest to kilka tysięcy złotych. Spłata odbywa się jednorazowo. Warto wspomnieć, że firmy pożyczkowe bardzo często udzielają pierwszej darmowej pożyczki dla swoich nowych klientów. Wówczas muszą oni oddać dokładnie tyle, ile pożyczyli, bez żadnych kosztów dodatkowych. Warunkiem jest spłata w terminie. Pożyczka na raty to zaś zobowiązanie, które, jak sama nazwa wskazuje, należy spłacać w systemie ratalnym. Kwota zobowiązania jest wyższa, a maksymalny termin spłaty to nawet kilka lat.

Co to jest kredyt? Definicja i cechy kredytu

Zasady udzielania kredytów są określone w ustawie Prawo bankowe, ustawie o kredycie konsumenckim oraz Kodeksie cywilnym. Kredyt jest pewną kwotą środków, które bank może pożyczyć klientowi na ściśle określonych warunkach, które przedstawione zostały w umowie kredytowej. Według definicji zawartej w Prawie bankowym, umowa kredytowa to zobowiązanie powstałe pomiędzy bankiem – kredytodawcą – a klientem – kredytobiorcą – na mocy którego bank przekazuje klientowi ustaloną w umowie kwotę środków pieniężnych na ustalony okres. Środki zostaną rozdysponowane przez kredytobiorcę na ustalony cel. Dlatego właśnie możemy wyróżnić cały szereg rodzajów kredytów, które mogą zostać przeznaczone na konkretny cel, np. kredyty hipoteczne na zakup mieszkania, domu lub działki, kredyty samochodowe na zakup pojazdu, a także popularne kredyty gotówkowe, które z kolei mogą zostać przeznaczone na dowolne cele.

Ważne jest to, że kredyt zawsze jest odpłatny i musi zostać udzielony na podstawie umowy zawierającej ściśle określone informacje. Dokument ten musi zawierać dane osobowe stron umowy, cel kredytowania, datę i miejsce zawarcia umowy, kwotę kredytu, walutę kredytu, liczbę, zasady oraz termin spłat rat kredytu (z podziałem na część kapitałową i odsetkową raty), wysokość oprocentowania i prowizji oraz całkowity koszt zobowiązania z uwzględnieniem produktów dodatkowych oraz wymaganych zabezpieczeń kredytu.

Najważniejsze cechy kredytu to:

 • kredyty są udzielane jedynie przez banki,
 • kredyt jest finansowaniem celowym,
 • przedmiotem umowy mogą być jedynie środki finansowe,
 • procedury związane z przyznaniem kredytu są bardziej czasochłonne,
 • umowa kredytu jest zawsze odpłatna,
 • kredyty są spłacane w systemie ratalnym,
 • umowa musi zostać sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać określone informacje,
 • kredyty są udzielane jedynie osobom posiadającym zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową, bowiem klienci są weryfikowani w BIK-u.

Kredyt a pożyczka – jakie są między nimi różnice?

Podstawową różnicą między pożyczką a kredytem są strony umowy. Kredyty mogą być udzielane jedynie przez banki, zaś pożyczki także przez firmy pozabankowe i innego rodzaju instytucje, a także osoby fizyczne. Różne są także regulacje prawne – w przypadku pożyczek obowiązuje ustawa o kredycie konsumenckim oraz Kodeks cywilny, a w przypadku banków do tych dwóch dokumentów należy dodać także ustawę Prawo bankowe. Dla pożyczek przedmiotem umowy mogą być środki pieniężne oraz przedmioty, a dla kredytów jedynie pieniądze. Różnica jest także w kosztach – umowa kredytu jest każdorazowo odpłatna, zaś umowa pożyczki nie musi taka być. Kredyty są zwykle udzielane na dużo wyższe kwoty oraz dłuższe terminy spłaty, a pożyczki – mogą być udzielone nawet na niewielkie kwoty ze spłatą już po kilku dniach. Cel finansowania za pomocą środków z kredytu musi zostać określony, a z pożyczki – nie ma takiego obowiązku. Kolejna różnica między pożyczką a kredytem to forma umowy. Ta pierwsza może być dowolna, tzn. pisemna lub ustna, jeśli przedmiot umowy jest niższy niż 1 000 zł. Umowa kredytowa musi zaś zawsze zostać sporządzona w formie pisemnej.

Jak widać, różnic między tymi produktami jest sporo, ale łączą je także wspólne cechy. Przede wszystkim oba te produkty służą temu, by klient pozyskał potrzebne środki. Są więc zobowiązaniem finansowym. Mogą być udzielone odpłatnie, na podobne kwoty, a ich spłata może się odbywać na raty na podobnych warunkach. Zarówno do pożyczki, jak i kredytu mogą zostać doliczone opłaty dodatkowe, na które wpływają takie parametry, jak oprocentowanie czy prowizja. Warto dodać, że pożyczki udzielane przez banki, to niemal identyczne produkty, jak kredyty bankowe. Również pożyczki pozabankowe są zbliżone do tradycyjnych kredytów widniejących w ofertach banków.

Czytaj też:
Czy można przenieść kredyt hipoteczny? Jak to zrobić?
Czytaj też:
Drugi kredyt hipoteczny – czy to jest możliwe? Czy można mieć dwa kredyty?

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także