Działalność nierejestrowana: co to jest i kto może ją założyć?

Działalność nierejestrowana: co to jest i kto może ją założyć?

Działalność nierejestrowana
Działalność nierejestrowana Źródło: Shutterstock / nampix

Działalność nierejestrowana to drobna działalność, która nie wymaga konieczności rejestracji firmy. Może ją podjąć każda osoba fizyczna, która chce powiększyć swój comiesięczny dochód, ale pod pewnymi warunkami. Co warto wiedzieć o działalności nierejestrowanej?

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność, która nie jest obwarowana tak wieloma formalnościami jak działalność gospodarcza. Nie wymaga rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzenia comiesięcznej skomplikowanej rachunkowości, a także płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowaną może podjąć każda osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziła firmy. Może ona być właścicielem firmy, ale jej działalność musi być zawieszona.

Działalność nierejestrowana to każda działalność, która pozwala dorobić do pensji lub poprawić comiesięczny dochód, ale która nie ma charakteru zorganizowanego i nie jest prowadzona w sposób ciągły.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną może prowadzić nie tylko każda osoba pełnoletnia, ale i niepełnoletnia. Nie ma żadnych przepisów, które by tego zabraniały, więc teoretycznie młodzież pomiędzy 13. a 18. rokiem życia może podjąć się prowadzenia działalności nierejestrowanej. Trzeba jednak pamiętać, że nastolatkowie mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i np. nie mogą samodzielnie zawierać umów z kontrahentami. Mogą natomiast dysponować przychodami z działalności nierejestrowanej bez kontroli osoby dorosłej (rodzica czy kuratora).

Działalności nierejestrowanej nie mogą prowadzić osoby bezrobotne.

Zalety działalności nierejestrowanej

Prowadzenie drobnej działalności zarobkowej ma wiele zalet:

  • działalności nie trzeba zgłaszać do GUS ani rejestrować w CEIDG
  • nie trzeba zgłaszać się po numer NIP i REGON
  • nie trzeba płacić miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatki
  • nie trzeba płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej
  • nie trzeba płacić podatku VAT
  • nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną można prowadzić, jeśli miesięczne przychody z działalności nie przekroczą limitu 75 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2023 roku jest to 2700 złotych brutto.

Limit przychodów – działalność nierejestrowana

Miesięczny limit przychodów działalności nierejestrowanej wynosi wspomniane wyżej 2700 złotych brutto. Jak je ustalić? Do ustalania przychodu służy ewidencja sprzedaży, a liczone są wszystkie przychody należne, nawet jeśli klient jeszcze nie zapłacił za zakupiony towar.

Aby ustalić, czy nie przekroczyliśmy ustalonego limitu, należy wziąć pod uwagę wszystkie wystawione rachunki i faktury. Do przychodów wliczają się zarówno te kwoty, które już wpłynęły na konto za wykonaną usługę, jak i te, które wpłyną w przyszłości za towary/usługi, które zostały sprzedane.

Kiedy trzeba zarejestrować działalność?

Rejestracja firmy będzie konieczna, jeśli działalność, którą chcemy prowadzić:

  • wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej
  • została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Co to oznacza? Jeśli chcemy zajmować się sprzedażą alkoholu, organizacją imprez turystycznych, ochroną osób lub mienia czy prowadzeniem ksiąg rachunkowych, musimy zarejestrować działalność.

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną w PIT?

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie i prowadzimy działalność nierejestrowaną, powinniśmy rozliczyć się w zeznaniu rocznym PIT-36. W rubryce „działalność nierejestrowana” należy wykazać przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek.

Czytaj też:
Działalność nierejestrowana 2023 r. Nowy limit przychodów
Czytaj też:
Zmiany w podatkach. Co nowa koalicja zapisała w umowie?