Kontrole pracowników i dodatki za prąd. Zmiany w kodeksie pracy

Kontrole pracowników i dodatki za prąd. Zmiany w kodeksie pracy

Praca
Praca Źródło:Shutterstock / Jelena Zelen
Nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie. Reguluje ona zasady pracy zdalnej zgodnie z propozycjami pracowników oraz pracodawców. Jakie zmiany pojawiły się w kodeksie? Na co powinniśmy się przygotować?

Od 7 kwietnia obowiązuje zmieniony Kodeks pracy. To bardzo ważny moment dla pracowników i pracodawców, gdyż zmiany regulują zasady pracy zdalnej. Może być ona wykonywana całkowicie lub częściowo poza zakładem pracy. Nie są to jednak jedyne zmiany, jakie weszły w życie. Poznajmy nowe zasady.

Praca zdalna według definicji

W Kodeksie pracy pojawiła się oficjalna definicja dotycząca pracy zdalnej. Jest to wykonywanie częściowo lub całkowicie pracy w innym miejscu, niż siedziba firmy.

Miejsce powinno zostać wskazane przez pracownika i za każdym razem ustalone z pracodawcą. Wynika z tego, że praca nie musi być świadczona w domu pracownika. Ważne, aby w miejscu pracy móc korzystać ze środków do bezpośredniej komunikacji na odległość.

Rodzaje pracy zdalnej

Przepisy podkreślają, że praca zdalna podzielona została na różne rodzaje. Pierwszym jest ustalenie, czy praca będzie wykonywana w pełni zdalnie, czy w modelu hybrydowym. Zdarzyć się może również, że taka forma pracy zostanie wykonywana na polecenie pracodawcy. Taka sytuacja może mieć miejsce w stanie zagrożenia pożarowego, stanu epidemii czy przez problemy techniczne w biurze.

Powstała również trzecia forma pracy zdalnej — praca okazjonalna. Oznacza to, że pracownik po uprzednim złożeniu wniosku może spełnić swoje obowiązki służbowe w formie pracy zdalnej. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku. Wniosek taki musi zostać uzasadniony i być wykorzystany tylko w nagłych wypadkach.

Praca zdalna: jak określić zasady?

Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny zostać ustalone między pracodawcą a związkami zawodowymi. Jeśli w firmie nie funkcjonują związki zawodowe, nowy regulamin pracy ustalany jest z przedstawicielami pracowników. W momencie, w którym nie dojdzie do porozumienia i nie powstanie odpowiedni regulamin, pracownik może skorzystać z pracy zdalnej na podstawie złożonego wniosku.

Kto skorzysta z pracy zdalnej?

MRiPS poinformowało grupie pracowników, która może wnioskować o pracę zdalną w każdym momencie. Wystarczy, aby złożyli odpowiedni wniosek do pracodawcy. Ten nie może im odmówić przejścia na inny tryb pracy. W tej grupie znajdują się:

  • Kobiety w ciąży;
  • Osoby wychowujące dziecko poniżej 4 roku życia;
  • Osoby opiekujące się osobą niepełnosprawną zamieszkałą pod tym samym adresem.

Od tych grup osób pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rodzaj pracy i jej organizacja nie pozwala na możliwość pracy na odległość.

Kontrola trzeźwości, a praca zdalna

Zmiany w Kodeksie pracy obejmują również temat trzeźwości pracowników. Zmiany w tej kwestii weszły w życie już pod koniec lutego 2023 roku. Dotyczą one kontroli pracowników w trakcie pracy zdalnej. Kontrola taka może się pojawić, gdy niezbędne będzie zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników.

Aby przeprowadzić kontrolę, konieczne jest uwzględnienie jej w regulaminie pracy. Nie może ona jednak naruszyć zasad miru domowego i musi zostać zapowiedziana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatki za pracę zdalną

Najbardziej problematyczne przy ustaleniu pracy zdalnej jest ustalenie wysokości dodatku. W nim uwzględnia się koszty niezbędne do świadczenia pracy na odległość. Kodeks pracy podkreśla, że obowiązkowo zwracane pracownikom powinny być koszty za prąd oraz usługi telekomunikacyjne.

Dodatki za pracę zdalną pracodawca może rozliczyć według własnego uznania. Nie wprowadzono żadnych odgórnych zasad dotyczących ich wyliczania.

Czytaj też:
Nadchodzi rewolucja na rynku pracy. Eksperci nie mają wątpliwości
Czytaj też:
Dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Tłumaczymy, jak z nich skorzystać