Do lekarza też chcemy chodzić zdalnie – przez internet

Do lekarza też chcemy chodzić zdalnie – przez internet

Lekarz
Lekarz / Źródło: Shutterstock / H_Ko
Pracujemy zdalnie i robimy zakupy zdalnie – w sklepach internetowych. Jak się okazuje, także porad lekarskich oczekujemy za pośrednictwem sieci.

Rozwój telemedycyny przyspiesza. Szybki internet w placówkach medycznych to konieczność, jak wynika z badań.

Ostatnie miesiące udowodniły, że internet stał się głównym narzędziem pozwalającym na normalne funkcjonowanie w kryzysowej sytuacji. W wirtualny świat przeniosły się nie tylko praca, nauka, zakupy i rozrywka, ale również medycyna.

Jednym z najważniejszych aspektów nowej codzienności stały się porady i wizyty u lekarza online. Z badań BioStat wynika, że ponad 57 proc. z nas chciałoby korzystać z telemedycyny z obawy przed zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2. Jak twierdzą natomiast Polacy, którzy wzięli udział w badaniu Nexery, placówki medyczne to zaraz obok szkół najważniejsze miejsca, w których powinien być szybki internet. Nie tylko ze względu na konsultacje medyczne – również w celu utrzymania kontaktu ze swoimi bliskimi, których nie można odwiedzać w szpitalach.

Zdrowe zmiany

Pandemia COVID-19 wymusiła na nas przeniesienie konsultacji lekarskich do internetu. Z wirtualnych usług do końca roku 2019 korzystali głównie posiadacze pakietów medycznych wykupowanych indywidualnie lub przez pracodawcę w dużych firmach medycznych. Izolacja społeczna spowodowała, że z telemedycyny zaczęły korzystać wszystkie osoby, bez względu na wiek, wykonywaną pracę i miejsce zamieszkania.

Badania przeprowadzone na wiosnę 2020 roku przez SW Research dla Procontent pokazały, że ponad 1/3 respondentów skorzystała w czasie izolacji społecznej z wirtualnej wizyty, głównie na NFZ (ponad 73 proc.). Pacjenci, którzy wzięli udział w ankiecie BioStatu, argumentowali wybór wirtualnych usług przede wszystkim obawą przed zakażeniem koronawirusem (57,5 proc. odpowiedzi), a także ograniczeniami, jakimi podlegają placówki medyczne (57,4 proc.). W ubiegłym roku zaś najważniejszymi kryteriami wyboru tego typu usług były możliwość łatwej i szybkiej rejestracji (52,2 proc.) oraz diagnostyki pacjenta na odległość (46,6 proc.).

Kryterium oszczędności czasu pojawiało się często w odpowiedziach respondentów zarówno w 2020, jak i 2019 roku. Tegoroczne badania pokazały też, że zdecydowana większość respondentów pozytywnie ocenia e-porady (87,7 proc.). Według SW Research dla 70 proc. pacjentów miały one taką samą wartość, jak fizyczne wizyty w gabinecie lekarskim (70 proc.). Co istotne, połowa spytanych zadeklarowała również, że po izolacji społecznej chętnie będzie kontynuować zdalne konsultacje z lekarzami.

– Dostęp do szybkiego i stabilnego łącza potrafi wpłynąć na jakość codziennego życia. Telemedycyna jest dowodem na to, że internet może przyczynić się nawet do poprawy naszego zdrowia. Istotne jest zatem, aby placówki medyczne miały dostęp do dobrej jakości połączenia sieciowego – potwierdziło to 73 proc. respondentów biorących udział w badaniu #RegionyNexery. Przemawiają za tym przede wszystkim ułatwione konsultacje ze specjalistami, możliwość kontaktu z osobami przebywającymi w szpitalach, a także, co jest równie ważne, dostarczenie pacjentom rozrywki w trudnym dla nich czasie – mówi Paweł Biarda, członek zarządu ds. komercyjnych Nexery, która buduje i zarządza siecią światłowodową.

Czytaj także

 0