Będzie 250 zł dopłaty do zakupu telewizora. Trzeba spełnić warunki

Będzie 250 zł dopłaty do zakupu telewizora. Trzeba spełnić warunki

Sklep z elektroniką
Sklep z elektroniką Źródło: Shutterstock / BestPhotoPlus
Osoby w trudnej sytuacji materialnej otrzymają dopłatę na zakup telewizora lub dekodera, tak by w dalszym ciągu móc oglądać naziemną telewizję cyfrową. Senat przyjął nowelizację ustawy bez poprawek. Dopłaty mogą kosztować budżet nawet 620,5 mln zł.

Wkrótce rozpocznie się zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T/MPEG-4 zostanie zastąpiony przez bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. Wynika z tego jednak pewna niedogodność – nie wszystkie odbiorniki telewizyjne są w stanie obsłużyć nowy system, w związku z czym wiele gospodarstw domowych zostanie pozbawionych możliwości oglądania telewizji naziemnej. Krajowy Instytut Mediów szacuje, że przestarzałe odbiorniki znajdują się w 1,7 mln gospodarstw domowych, w większości u osób starszych i samotnych.

250 zł dopłaty do zakupu telewizora, 100 - do dekodera

Aby nie powodować takiego wykluczenia, w rządzie zapadła decyzja o dopłatach do nowego odbiornika lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

24 lutego Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Przewidywała ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej na dofinansowanie zakupu dekodera lub odbiornika telewizyjnego.

Projekt szybko jednak został znowelizowany: podniesiono między innymi kwotę dofinansowania. Gospodarstwa domowe, które spełniają określone w projekcie warunki, mogą otrzymać dopłatę w kwocie 250 zł do zakupu nowego telewizora oraz 100 zł do zakupu dekodera. W czwartek Senat przyjął bez poprawek nowelizację.

Planowany koszt dla budżetu wynosi 620,5 mln zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie na zakup telewizora lub dekodera

Ustawa przewiduje, że „świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego (...) bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby”.

Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Osoba uprawniona otrzyma specjalny kod, który będzie można realizować w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Kiedy zmiana standardu nadawania?

Przechodzenie na nowy standard nadawania podzielono na cztery etapy. Pierwszy obejmie województwa dolnośląskie i lubuskie i rozpocznie się 28 marca. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – dotyczyć będzie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap – realizowany od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. – województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Czytaj też:
Zmiana standardu telewizji naziemnej. Uwaga na nieuczciwych sprzedawców

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także