To może zmienić nasze życie

To może zmienić nasze życie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Blockchain
Blockchain / Źródło: Wikipedia / Commons
Po względem rewolucyjnego potencjału technologia zdecentralizowanego rejestru (blockchain) jest porównywana do internetu. Wiele wskazuje, że otwiera się przed nami kolejny rozdział cyfrowej rewolucji. Może on zmienić nasze życie – gospodarcze, społeczne i osobiste – tak jak zrobił to internet. Żeby jednak skorzystać z tych szans i znaleźć się w awangardzie zmian, potrzebna jest świadoma i skuteczna polityka.

Szanse dla Polski

Pierwszym zastosowaniem blockchaina była cyfrowa waluta Bitcoin. Możliwości tej technologii idą jednak daleko dalej. Obecnie blockchain jest żywo dyskutowany w sektorze finansowym. Powstają konsorcja największych światowych banków, a poszczególne instytucje finansowe prowadzą badania nad zastosowaniami tej technologii.

Blockchain w finansach i poza nimi

Blockchain jest jednym z najważniejszych zjawisk w ramach sektora technologii finansowych (fintech).  Możliwości, jakie niesie za sobą technologia blockchaina, wykraczają jednak daleko poza świat finansów. Potencjalnie mogłaby ona zostać zastosowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pośrednikami.

Blockchain może zatem przeobrazić modele biznesowe, mechanizmy gospodarcze, a nawet systemy polityczne czy nasze życie społeczne i osobiste.

Z jednej strony zdecentralizowany rejestr to tylko technologia informatyczna. Z drugiej strony obietnica, która stoi za tą technologią, jest niezwykle ciekawa. Chodzi o dalszy krok w rozwoju społeczeństwa cyfrowego, w którym komunikujemy się ze sobą, handlujemy i organizujemy wyłącznie na podstawie kodu komputerowego.

Z tego powodu blockchain jest impulsem do fascynujących rozważań o zbliżających się zmianach w finansach, gospodarce czy społeczeństwie. Warto zainteresować się tą dyskusją, mimo że jest ona wciąż niszowa.

Blockchain a sektor publiczny

Aktualnie zastosowania blockchaina, w finansach i poza nimi, rozwijane są przez przedsiębiorców i inwestorów. Nie znaczy to jednak, że instytucje publiczne mogą pozwolić sobie na bezczynność. Z jednej strony, wspieranie badań nad zastosowaniami tej technologii powinno stać się elementem proinnowacyjnej polityki państwa.

Wzorem może być Wielka Brytania, gdzie sporządzono specjalny raport na temat szans tej technologii dla rozwoju kraju oraz tworzone są programy finansujące prace badawcze.

Również Parlament Europejski w projekcie przygotowywanego właśnie raportu wzywa Komisję do stworzenia specjalnej grupy roboczej, a państwa członkowskie do badania możliwości technologii zdecentralizowanego rejestru. Takie badania są już prowadzone m.in. w przyjaznym dla biznesu amerykańskim stanie Delaware, który chce utrzymać swoją konkurencyjną pozycję.

W tym kontekście Polski nie stać na bezczynność. Powinniśmy zacząć zastanawiać się, jak wykorzystać technologię blockchaina, aby nie zostać w tyle w globalnym wyścigu innowacji.

Jacek Czarnecki jest prawnikiem oraz studentem Uniwersytetu Oksfordzkiego. Pracuje nad pierwszym polskim raportem na temat technologii blockchaina (blockchain.com.pl).

 0

Czytaj także